Welkom op de website Heden en Verleden  van Kinderdijk-Nw-Lekkerland.
HOME.
Dorpslaan 2.
    Dorpslaan 8
    Aannemingsbedrijf.


    In 1922 begon Gerrit-Jacob van Ek een aannemers en metselaarsbedrijf.
    Eerst had hij opslag bij Den Boer Beton.
    Daarna in de Kokkenschuur tegenover Lekdijk 234.
    In 1934 bouwde Van Ek een woning voor zichzelf op Dorpslaan.
    Daar stond al een schuur voor materiaalopslag.
    In 1954 nam hij het timmerbedrijf van Cornelis van Helden over.
    In 1993 nam zijn zoon Gerrit Jacob het bedrijf over.
    In 2001 was hij genoodzaakt het bouwbedrijf om gezondsheidereden
    te verkopen.
Het renoveren van de straat.
    Dorpslaan 14
    Kruidenierswaren Hak.


    In 1928 / 1929 liet Jacobus Hoogendoorn op Dorpslaan 12 (foto onder)
    dit pand zetten om er een kaas en kruidenierswinkel te beginnen.
    Hij heeft het 1 jaar volgehouden want in 1931 kocht Wouter Hak deze
    kruidenierswinkel.
    In 1956 liet hij een nieuwe winkel (Dorpslaan 11) tegenover de oude
    winkel bouwen.
    In 1965 werd de winkel overgenomen door zoon Piet en in 2001
    door de derde generatie Gert Jan Hak.
Bron foto; Nw-Lekkerlandse winkels en bedrijven.
                                                                                   
                                                                                   Dorpslaan 14
                                                                                   Schoenmakerij.


                                                                                   Peter Verhaar begon zijn loopbaan bij zijn broer in Alblasserdam.
                                                                                   Elf jaar later nam hij de schoenmakerij van Dirk de Vries over.
                                                                                   In 1960 verhuisde hij naar Dorpslaan 14,voorheen was dit de
                                                                                   kruidenierswinkel van Hak.

Dorpslaan.
    Dorpslaan 22
    Vervoer over water de juiste weg.


    In het geslacht Breedveld wordt Jasper Breedveld al beurtschipper
    genoemd.
    Evenals zijn zoon Pieter die met het zeilschip 'Nieuwe Zorg' een
    beurtvaart onderhield op Rotterdam.
    In 1922 liet hij het motorschip 'Avanti' bouwen,dat drie jaar later door
    zijn zoon werd overgenomen.
    In 1963 begon Pieter Breedveld voor zichzelf met de 'Adriana 1' .
    Piet ging officieel door tot 1980,maar werd tot 2001 nog op het water
    gezien.
Dorpslaan.
    Dorpslaan 26
    Assuranties.


    In 1937 begon Cornelis Dekker naast zijn dagelijkse werk een
    agentschap voor verzekeringen.Per fiets bezocht hij sávonds zijn
    klanten.
    Zijn zoon Cornelis zag daar ook wel iets en begon naast zijn dagelijks
    werk ook voor zichzelf.
    Toen Cornelis sr wat ouder werd nam zijn zoon Cornelis zijn werk over.
Dorpslaan.
Dorpslaan.
    Dorpslaan 49
    Kleermaker.


    Gerard van Vliet was aanvankelijk in dienst bij kleermaker Van Dijk,
    maar rond 1928 vestigde hij zich op Lekdijk 152.
    Rond 1930 moest hij het pand weer verlaten vanwege te hoge kosten.
    Hij verhuisde naar Dorpslaan 49.
    Hier richtte hij zijn voorkamer in als kleermakerij en werkte tot zijn
    overlijden.
Bron foto; Nw-Lekkerlandse winkels en bedrijven.
    Dorpslaan 53
    Kruidenierswaren en lingerie.


    Willem Cornelis van der Graaf kwam al voor 1929 met een koffer met
    lingerie van Krimpen a/d Lek naar Nw-Lekkerland om hier zijn waren
    te slijten.
    Na zijn huwelijk gingen ze wonen op Dorpslaan 53, één van de zgn 24
    huizen.
    Zijn vrouw deed de verkoop thuis en Willem ging langs de deur met
    zijn koopwaar.
    Rond 1943 stopten zij er mee.
Links en rechts de bij de Dorpslaan vaak genoemde zgn,24 huizen.
Dorpslaan.
Dorpslaan.
Dorpslaan.
Dorpslaan.
EINDE DORPSLAAN.
HOME.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
opa