Welkom op de website Heden en Verleden van Kinderdijk-Nw-Lekkerland.
HOME.
Middelweg 1.
    De aanlegsteiger van de Lekboten bij de Middelweg omstreeks 1915.
    In die tijd is ook de Middelwegstoep aangelegd.
    Voorheen bestond de Middelweg uit een voetpaadje naar Alblasserdam.
    Met behulp van over rails lopende karretjes werd het zand en de grond
    voor de stoep door paarden aangevoerd.
    Op de achtergrond is nog het voormalige doktershuis te zien.
    Daar woonden de doktoren Slot, Van Waasbergen, Van Reekum en
    Buurman.
    Voorheen was het de woning van de hereboer Adrianus Smit.
    (1827-1893)
    Ten tijde van dokter Van Reekum werd er een verdieping op het huis
    bijgebouwd.
    In 1978 moest het pand wijken voor de dijkverzwaring.
    Rechts naast het doktershuis woonde Teunis Markestein.
    In de dertiger jaren is dit huisje afgebroken.


    Bron foto en tekst; Tussen Lek en Boezem.
    De steiger aan de Middelweg waar de radar boot no 5 van de Rederij
    aan de Lek aanlegt.
    Voor deze Lekboot ligt een motorboot geladen met pulp dat met een
    stortkar met paard,staande op de dijk,naar de boeren werd gebracht.
    Een zelfde stortkar werd gebruikt voor het tweemaal per jaar begrinden
    van de dijk,welke toen nog niet was bestraat.
    Achter de stortkar ziet u de winkel van Piet Pols,die ook veerman was.
    Alle kleine vrachten en pakjes die met de Lekboot aankwamen werden
    door de veerman met een kruiwagen of handkar thuis bezorgd.    Bron foto en tekst; Nieuw-Lekkerland in oude ansichten.
    De Reederij op de Lek no 6 bij de aanlegsteiger aan de Middelweg.
    Deze passagiersboot werd in 1911 gebouwd op de werf van J & K Smit.
    Haar lengte was 56 meter en haar breedte 7 meter.
    De diepgang was 1.20 meter en over de radarkasten bedroeg de
    breedte 13.62 meter.
    De machine-installatie bestond uit een 2 cylinder oksilerende
    Compaund-stoommachine van 500 paardenkrachten.
    De Reederij op de Lek onderhield twee dagelijkse diensten
    Schoonhoven-Rotterdam.
    Het schip werd ook wel eens ingezet op het traject Culemborg-Rotterdam
    en voor pleziervaarten naar Hoek van Holland.
    In de tijd dat het schip dagelijks voor de Lekkerlanders was waar te
    nemen,voerde kapitein Kok er het bevel over.
    In 1950 twee jaar na het opheffen van de dagelijkse diensten naar
    Rotterdam,werd het schip verkocht naar Duitsland.
    Enige tijd geleden is het door liefhebbers weer terug gekocht.
    Het schip verkeerde toen in een zeer verwaarloosde toestand en is nu
    geheel gerestaureerd.
    Helaas had men in Duitsland de orginele stoommachine er uitgesloopt
    en ook de raderen waren weg.
    Er is nu een dieselmotor in geplaatst en er zijn nieuwe raderen
    aangebracht.
    En zo kunnen we, dan wel niet dagelijks maar toch zo nu en dan,deze
    oude Lekboot,die nu de naam 'Kapitein Kok' draagt,als een overlevende
    uit een vooroorlogs verleden,in haar voorbijvaart bewonderen.

    Bron foto en tekst; Tussen Lek en Boezem.
Middelweg 2


Bron;  Nw-Lekkerlandse winkels en bedrijven.

                                                      Middelweg 2
                                                      Van manufacturen tot grenen meubelen.

                                             
                                                     In 1925 begon Sijbrand Smit wonende Middelweg 13,een handeltje in manufacturen.
                                                      Per fiets trok hij er op uit om zijn koopwaar langs de deur te slijten.
                                                      In 1933 liet hij Middelweg 2 bouwen,en kwam er ook woninginrichting bij.
                                                      In 1964 kwam zijn zoon Willem ook in de zaak,en in 1968 nam Willem de
                                                      zaak van zijn vader over.
                                                      Wim stopte in 1993 met manufacturen en kledingverkoop en ging over
                                                      op verkoop van grenen meubelen.
     Middelweg 2a
     Sport-shop / Santerello.


     Op 15-10-1963 opende Sijbrand Smit jr. naast
     de zaak van zijn vader een schoenen en leder-
     warenwinkel.  (rechts op de foto het houten gebouwtje)
     Na het overlijden van Sijbrand jr zette zijn vrouw
     Ina Smit den Ouden zijn zaak voort.
     In 1988 verhuisde ze naar naar het Planetenlaan.     Bron;  Nw-Lekkerlandse winkels en bedrijven.
Stoep Middelweg.


Bron; Nw-Lekkerland in 1954.
        Stukje 1e woning links; Middelweg 1 J.Markenstein.
                   2e woning links; Middelweg 3 J.L.Paardekoper.
                   1e woning rechts; Middelweg 4 Drogistetij Kees Valk.

Middelweg.

Bron;  Nw-Lekkerlandse winkels en bedrijven.

     Middelweg 4
     Drogisterij.


     Cornelis Valk begon in 1931 een handel in o.a.zeep en tandenborstels.
     In de woning werd de voorkamer ingericht als drogisterijwinkel en de
     erker als etalage.
     Toen hij na een halfjaar weer als tekenaar bij J&K.Smit aan de gang
     kon,liep de zaak zo goed dat zijn vrouw verder met de drogisterij ging.
     In 1957 nam Cornelis de Zwart de zaak over.
     De drogisterij werd in 1974 heropend onder de naam 'De Onderneming'
     en verhuisde in 1976 naar de Planetenlaan 15.
     Maar in 1970 was er ook al een winkel op het Kleyburgplein 8 geopend.
     Want zijn zoons Arie en Jan waren ook in de zaak gekomen.
     Na het overlijden van Cornelis in 1981 bleven de beide zoons de zaak
     voortzetten.
     Jan ging op het Planetenlaan verder en Arie op het Kleyburgplein.

     Eerste rechts is het Chinees-Indisch restaurant The Bleu Lotus.

     En het tweede rechts is volgens mij no 6.

     Middelweg 6
     Veebedrijf / Loonbedrijf / Tegelhandel / Taxibedrijf.

     Jan Boer was veehouder,maar toen hij in februari 1956 een trekker
     kocht,begon hij naast zijn werk een loonbedrijf.
     In 1967 nam hij het taxibedrijf van zijn broer Bram over.
     Ook viel er bij de betonfabriek Den Boer een boterham te verdienen
     met het transport op het terein.
     In 1971 nam zijn oudste zoon Marinus Herbert (rien) het loonbedrijf
     over.
     In januari 2001 nam Riens zoon Gerrit het bedrijf van zijn vader over.
     De tweede zoon van Jan de Boer,Herbert Marinus Jan, nam in 1970
     de boerderij en het loonwerk bij de boeren over.
     De vierde zoon van Jan de Boer Abraham Gijsbertus (bram) kocht in
     1972 de voormalige bakkerij van bakker Jasper Stam en begon daar
     een tegelhandel.
     In april 1987 verliet hij deze woning en betrok een nieuw pand aan de
     planetenlaan 75.
     Daar legde hij zich vanaf 1993 ook toe op bestrating en tuinaanleg.
     In 1998 kwam zijn oudste zoon Jan Cornelis Pieter ook in de zaak.
     Ook leidt Bram een begravenisonderneming en een taxibedrijf.
Middelweg.
foto oude huizen staatop mijn telf.
Bouwrijp voor nieuwe woningen.
Middelweg 8
v/d Rovaartstraat.
Middelweg.
     Middelweg 14
     Kruidenierswinkel.


     Cornelis Nieuwpoort overleed na een ongeval bij J&K Smit.
     Zijn vrouw bleef met twee kleine kinderen achter,en begon
     uit noodzaak een kruidenierswinkeltje,en heeft dit volgehouden
     tot rond 1950.
Klik hier naar de volgende pagina Middelweg 2.

HOME.