HOME.
Wat er vooraf ging voor de sloop 1


     Het is nu 3 december 2007 als ik dit op de site zet,dit stuk is zoals wij het toen beleeft hebben.
     Van de tijd ervoor heb ik de gegevens niet meer omdat we er zo moe van waren hadden we dat al weg gedaan.
     Nogmaals ik wil er niemand pijn meedoen of krenken ik voelde het toen zo.
     We zijn nu naar zeven jaar praten en zeuren weer net zover.
     Want de huizen opknappen wordt te duur dat hadden ze zeven jaar geleden ook wel kunnen zeggen.
     Maar dank zij de woningbouwgroepen met der protesten zijn we nu weer bij af.
     Ik wil het nu eens een beetje bij gaan houden wat er nu allemaal weer af gaat spelen en wat foto's erbij doen hoe het was en hoe het misschien
     gaat worden het is wat afwisseling en ik ben weer bezig.
     Even een korte terugblik zeven jaar geleden net voor kerst een brief van de woningbouw de huizen moeten gesloopt worden.
     Nou dat was schrikken nou ja ik hou het maar kort want ik ben alweer een hoop vergeten na veel vergaderen en protesten zijn we dan op dit punt
     gekomen.
     Dat wat de woningbouw wil toch gaat gebeuren en dat hebben ze van het begin af al geweten.
     Ik heb het steeds wel gezegd maar dat was niet waar, maar het geef niet het is nu eenmaal zo dus van nu af wil ik het een beetje bij gaan houden.
     Maar ik hoop niet dat het nogeens zeven jaar gaat duren.
Nog een stukje gevonden van 7 jaar terug krant ? 18 februari 1997.
     Veel in dit stukje kom het zelfde naar voren als nu nog een leuk stukje.
     OM ALLE PIJN VOOR DE IN GROTEN GETALE AANWEZIGE BEWONERS TE VERZACHTEN,WERD EVENEENS GESPROKEN OVER
     RUIMHARTIGE STEUN VOOR DE BEWONERS.
     Even tot ons door laten dringen we zijn nu 7 jaar verder en wat een ruimhartige steun hebben we gekregen het is met geen pen te beschrijven.
     Zoveel steun nee het was geweldig er werden plannen gemaakt gesprekken met de bewoners ja nogmaals het was geweldig.
     En wat zat er achter dat we nu weer bij af zijn en dat die ruimhartige steun ook totaal weg is en de bewoners geloven totaal niets meer.
     Nog van de een nog van de ander want het vertrouwen is weg en probeer dat nu maar eens terug te krijgen politiek in Alblasserdam want U laat
     mensen in de kou staan,is dit wat jullie zo graag willen dicht bij de mensen.

 De foto's hier boven zijn op verschillende punten genomen op de blokweersingel.
Woensdag 11 februari 2004 grote kop in de klaroen: 


     Eerst denk je ja het zal wel want ze hadden ons belooft dat we dit jaar (oktober 2003) een huis uit mochten kiezen en dat zou naar woon jaren
     gebeuren.
     Nou wij wonen hier al 25 jaar dus we zouden snel mogen kiezen maar het was al 2004 en toen hadden we nog niets gehoord maar in januari
     kregen we bericht.
     Een klein poosje later deze kop hier boven in de klaroen,nou dan zakt je moed weer in je schoenen.
     Een paar stukjes uit deze krant,ze beginnen met de zelfde woorden als 7 jaar geleden als het aan de woningstichting Westwaard Wonen ligt
     gaat de Oude Buurt in Kinderdijk grotendeels tegen de vlakte.
     Maar dit zorgt voor onrust in de wijk niet gek toch 7 jaar gewacht voor joker enige verschil van 7 jaar geleden toen was het nog C.B.A maar de
     Heer Letterie is nog steeds het zelfde gewoon voor je uit schuiven en na 7 jaar met het zelfde komen.
     De woningen gewoon leeg laten staan en laten verpauperen dan willen de mensen van zelf wel weg.
     Een van de vragen die we aan de bewoners van de oude buurt stellen hoe het momenteel is om in de oude buurt te wonen.
     De meeste bewoners wonen er met plezier,zo ook dhr A.Kok uit de Scheepsmakerstraat ik woon hier al 32 jaar en hij is nog de enige van vroeger.
     Want er staat al aardig wat leeg dat is niet leuk maar gelukkig heb ik nog buren.
     Het belang van goede buren wordt herkend door mevr Slagboom uit de Kloosstraat ze woont er al meer dan 30 jaar met plezier,alleen de buurt
     verpaupert erg.
     Ook de fam de Vreugd uit de Fop Smitstraat is tevreden over de huidige woonsituatie.
     De woningen in de Kloosstraat zijn erg vochtig aldus de bewoners.
     Maar wij doen er niets aan,want ze gooien de boel toch plat dan kunnen we het geld beter in de nieuwe woning steken.
     De Vreugd en mevr Slagboom zouden graag weer op het zelfde plek terug willen mits de huren te betalen zijn maar nu de plannen van tafel zijn
     weten we weer niet waar we aan toe zijn.
     Conclusie van dit stuk de bewoners weten weer niet waar ze aan toe zijn.
     Mevr Slagboom zegt het gaat wel erg lang duren he hoelang is het nu al aan de gang en we zijn weer bij af.
     Ook de Vreugd betreurt de gang van zaken jaren gevochten en nu in een klap alles van tafel,maar het verbaast ons niets meer want stap voor
     stap komen ze wat ze in het begin in der hoofd hadden.


 Deze foto's zijn op verschillende punten genomen in de Kloosstraat.

Woensdag 25 februari 2004 in de klaroen
    Ach heden ze zijn er weer (ik doe dit op eigen gevoel en frustraties en het is persoonlijk geschreven ) ze zijn weer wakker geschrokken.
    De oude buurt staat, na jaren van discussies en plannen maken toch op de nominatie om gesloopt te worden.
    Maar de bewonerscommissie Oude Buurt blijft vechten voor de toekomst van de markante arbeidersbuurt.
    Tot aan de Raad van State als dat moet,dan duurt het nog wel 20 jaar.
    Volgens de woningstichting zijn de woningen aan het verzakken,heeft de wijk geen stedenbouwkundige waarde en brengt dit project een mooi
    bedrag in het laatje'',meent D.Kanters.
    Volgens de commissie die naar eigen zeggen een groot deel van de bewoners vertegenwoordigt,(??) klopt die argumentatie.
    Ze hebben foto's van vroeger en toen stonden de huizen ook al scheef.
    Nadat de groep in februari 2003 zijn handen aftrok van het overleg tussen westwaard wonen en de bewoners is het stil gebleven in de oude buurt.
    De mensen denken dat we niet meer bestaan,maar dat is niet zo waarschuwt Kees de Boef we zijn nog SPRINGLEVEND. (????)
    De bewonerscommissie is zich bewust dat ze het op eigen kracht moeten doen van de woningbouw wordt niets meer verwacht ze plegen geen
    onderhoud meer en laten de boel verpauperen.
    Ook van de gemeente wordt totaal niets meer verwacht de wethouder geeft onvoldoende tegengas volgens de Boef.
    Conclusie niemand wil meewerken wat moeten we dan nog vechten wordt er ook weleens aan de bewoners gedacht die het helemaal niet meer
    zien zitten.
    Want er komen toch nieuwe woningen en de oude gaan plat, want alles is al beslist en dat was 7 jaar geleden al, vechten houd alleen in nog langer
    wachten en verder niks.


 Dit zijn verschillende paden achter en tussen de woningen.


Dinsdag 9 maart 2004 in het Kontakt .
    De toekomst van de Oude Buurt in wijk Kinderdijk onzeker.
    Afgelopen donderdag gaf de wethouder de Gruijter hoe de stand van zaken momenteel zijn.
    Over de oude Buurt vermelde de wethouder dat er 38 woningen leeg staan en dat de leefbaarheid onder druk staat en dat er plannen zijn om
    te slopen.
    De commissieleden werden overrompeld door deze informatie (nou nou wat schrokken ze, staat de politiek dicht bij de mensen of niet dit is toch
    echt vakmanschap maar ja wij bewoners weten wel dat de Kinderdijk altijd vergeten wordt wij hangen er maar bij).
    Ja er komt nog meer vakmanschap naar boven let op hier komt die:aangezien een lokaal weekblad de wethouder voor was met informatie over
    de plannen Oude Bouw moest hij snel over de brug komen met in formatie want hij had liever 14 April over deze plannen willen vergaderen
    (ach wat zijn nou een paar weken de bewoners wachten al meer dan 7jaar en weten nog niets).
    Verder nog meer bla bla van de partijen en er kom een aparte vergadering op dinsdag 13 Maart ,dus net als we al eerder op merkte het begint
    gewoon weer opnieuw we wachten af.
    Nog een opmerking de bewoners horen het altijd eerst uit de krant voor dat we officieel iets horen.


Woensdag 10 maart 2004 in de Klaroen.
    De Huurdersvereniging Alblasserdam vindt dat het aantal huurwoningen of er nu gesloopt wordt of niet minder mag het niet worden.
    Volgens HVA wil de woningbouw nog maar een derde van het huidige aantal huurwoningen terugbouwen.
    Na weken van commotie rond de sloop Oude Bouw was het de afgelopen donderdag de beurt aan de wethouder de Gruijter hij verduidelijkte
    het standpunt van college en de gemeenteraad.
    Graag had de HVA ook hun woordje willen doen maar de secretaris H.Struik kreeg niet het woord blijkbaar vond de raad dit niet nodig (nogmaals
    politiek dicht bij de mensen ) wel blijf de HVA in contact met de gemeente en de woningbouw om mee te praten over de toekomst Oude Bouw
    (Harry Struik sterkte).
    Volgens de Gruijter is het plan deels renoveren deels slopen niet haalbaar ze komen 2,5 tot 3,1 miljoen euro tekort de huurprijzen drasties
    verhogen of renoveren dan verkopen is geen optie.
    Het plan van de woningbouw is over duidelijk dus moeten we dit maar respecteren volgens de wethouder.
    Dus punt uit en snel aan de slag je kunt niet langer plannen maken en de beslissing vooruit schuiven hield hij de raad voor (nee na 7 jaar wordt
    het wel eens tijd dat er wat gebeurt)
    De plannen passen niet in het bestemmingsplan dus moet er een nieuwe uitspraak van de gemeente komen de wethouder wil wel haast maken
    maar de raad wil eerst een gefundeerd debat over deze zaak en ze willen een plan zien.
    Maar er is haast bij want hoe kunnen we het de bewoners uitleggen ( nou dat hoef niet want we zijn al 7 jaar beduvelt en als ik het zo hoor en
    bekijkt dan duurt het nog wel 10 jaar en er was toch al een plan wat er dan gewijzigd moet worden in het bestemmingsplan ????)  


Dit is het Scheepsbouwplein met de even nummers.


Maart 2004 Nieuwsbrief.
    Ja het is echt waar een nieuwsbrief van de woningbouw uitgangspunten febr 2003 nog even op een rijtje:
    1--renovatie tot nieuwbouwkwaliteit.
    2--sloop deel woningen.
    3--passend nieuwbouw op sloop plekken.
    4--voldoende goede huurwoningen.
    5--verkoop deel woningen.
    6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
    5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
    1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???
    MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW JA OF NEE antwoord JA JA JA.


 Klaroen 17 Maart 2004.
   Ja ja de gemeenteraad belegt een extra vergadering van de commissie grondgebied over de toekomst van de oude buurt de vergadering wordt
   in het kompas gehouden.
   Ze gaan buigen over de nieuwe plannen van de woningstichting (maar als ik het goed heb begrepen dan is er 1 plan en dat is slopen maar dat
   zou ik wel verkeerd hebben,want als ik hier boven leest moet er een nieuw plan komen ).
   Dus het is alleen slopen of niet,en ze wachten nog op een brief van het college ik begrijp het niet,want de raadsleden hebben hier de stenen
   7 jaar geleden er bijna uitgelopen.
   Dus die stukken zijn toch weer op te slaan maar dat is te makkelijk natuurlijk,en als de woningstichting wil slopen dan moet daar toestemming van
   de raad voor zijn.
   Maar ze willen toch eerst met de bewoners praten,nou wat is de politiek toch weer dicht bij de mensen heerlijk toch dat doet deze bewoner toch
   heel erg goed ik ga bijna geloven dat ze het menen.
   Maar zou er geen addertje onder het gras zitten nou zeg maar adder want als je wat wil zeggen moet je dat vooraf melden bij de griffier dus de
   gewone burger kom niet aan bod.
   Want de mensen met de grootste mond doen het woord het word vechten tussen belangengroep en de gemeente.
   En de bewoners zijn weer de dupe want dan kan het nog wel 20 jaar duren en de woningstichting krijg toch der zin.
   Want ze laten het gewoon door sukkelen en dan hebben we grote kans dat het geen arbeidersbuurt meer is maar een wijk met veel dure woningen.
   En ik blijf het zeggen het lijkt allemaal of ze aan ons denken maar we worden weer beduvelt,als de politiek zo voor de bewoners is laten ze dan
   eens aan de oudere denken en bouw eens 55 plus woningen in de wijk.
   Nee je kan de ouderen beter aan hun lot overlaten er is wel plaats denk eens aan het einde van de Fop Smitstraat hoek Blokmakerstraat nee
   je kunt het beter braak laten liggen maar onderhoud het dan zelf dat wordt niet gedaan wij hangen er maar bij.


                                                     HUURDERSVERENING STAAT ACHTER BEWONERS OUDE BUURT.

    Volgens Harry Struik kunnen de bewoners ook hun woordje nog kwijt de hva vertegenwoordigt de huurders van Alblasserdam ook over de
    toekomst van de Oude Buurt spreekt de hva een woordje mee ze zijn niet voor sloop volgens Harry.
    Ja sorry Harry maar ik lees ook tussen de regels door LET OP ik neem het letterlijk over.
    Maar het oude plan om de woningen deels te renoveren is gewoon niet haalbaar.
    Nu moet of de huur sterk omhoog,of alle woningen worden verkocht.
    Dat is voor de hva geen optie ze willen een reele discussie voeren met de gemeente en woningstichting.
    We weten nu dat er iets gebeuren moet,dat we niet willen.( LET OP in het begin waren ze beslist niet voor sloop) maar hier gaat de hva verder dat
    de sloop onvermijdelijk is betekent nog niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten.
    Sorry Harry maar dit is politiek praten maar kloppen doet het niet je bent voor of tegen kom eerlijk voor je mening uit en zet met een grote kop in
    de klaroen: HUURDERSVERENIGING IS VOOR DE SLOOP VAN DE OUDE BUURT RENOVEREN NIET HAALBAAR SNEL SLOPEN EN
    NIEUWBOUW dan ben je een vent en niet draaien SORRY.
    Toch wel iets positiefs verhuiskosten aanpassen is zeer goed we hebben al ellende zat gehad.
    Ik persoonlijk vind al die extra vergaderingen niet nodig want zoals het er nu voorstaat is alleen sloop een optie dus zou ik zeggen aan het werk
    want de plannen zijn toch al klaar wij willen niet langer wachten maar ik blijf het wel kritisch volgen .


Scheepsbouwplein met de oneven nummers. De school.


Schrijven van Westwaard Wonen.


     We kregen een grote envelop met daarin agenda voor donderdag 8 april 2004 aanvang 19.30 centrum de Wipmolen.
     En een beloofde brief van de vergadering van 4 maart 2004 van de Gruijter ik ben er in het voorgaande al op in gegaan.
     En de eindrapportage van batikon, maar als ik het goed heb begrepen zijn deze plannen weer van tafel geveegd.
     En een verslag van de vergadering van 23 maart 2004 ze vergaderen over de brief van hier boven in de 1e ronde een terugblik.
     DE V.V.D stelt dat de raad met uitzondering van de VVD ingestemd heeft met een leuk plan voor weinig geld,jammer dat het niet haalbaar is.
     Benieuwd naar het saldo van de tegenvallers van 2,5 tot 3,1 miljoen euro DE SPA zegt dat de plannen oude buurt begonnen met veel sloop,dank
     zij inspanningen en veel strijd bleef een deel van de wijk behouden,iedereen was tevreden.
     Laatste 2 jaar veel verstoort de bewoners niet bij betrokken,de commissie te laat geinformeerd,er zou toch aan de knoppen gedraaid worden als
     er tegenvallers waren.
     De CU moest de niet-haalbaarheid van het plan uit de krant lezen (dit moeten de bewoners altijd) ook bij de buurt is dit hard aan gekomen,de
     woningbouw heeft het college gepasseerd en er was sprake van een gezamenlijke zaak.
     Hoe wordt er omgegaan met de achteruitgang van de woonomgeving.
     Het CDA zegt dat ze het jammer vind dat het niet doorgaat maar ze waren altijd al scepsis tegen renovatie,ja die waren het altijd al eens met de
     woningbouw vooral de heer Louter maar toen het niet lukte is die maar opgestapt.
     De SGP stelt dat in jan 2003 heldere kaders zijn gesteld door de raad vooral het cultuurhistorische element was voor de SGP heel belangrijk ook
     de SGP vind het jammer dat de plannen niet doorgaan.
     Ja er kan in 7 jaar veel veranderen want 7 jaar geleden was de SGP voor sloop,ik heb toen persoonlijk nog met de heer Luik over gesproken dat
     ik niet tegen die onzekerheid kon,nee meneer wij willen alleen maar slopen dus zo zie je maar.
     Verder gaf de Gruijter uitleg over de brief allemaal politiek bla bla.
     Toen sprak de dhr Oskam van de woningbouw daar werd weer gezegd dat de woningbouw altijd voor slopen is geweest en dat het verder niks
     mag kosten.
     Dus van het begin af was de opzet woningbouw slopen en wat ik steeds heb gezegd ze hebben hun plannen al lang klaar al moet het nog
     20 jaar duren.
     Gelegenheid om in te spreken : dhr den Boef is verbaasd en verbijsterd wat hij heeft gehoord,alles was goed tot aan het betalen van de
     infrastructuur.
     Woningbouw ging eisen opvoeren als de gemeente de infrastructuur betaalt dan kan zo begonnen worden in 2003 kon het wel nu niet meer aan
     zulke discussies doet de bewonerscommissie niet mee.
     Ja en zo gaat het nog een poos door mijn broek zakt der van af ik bewaar de stukken wel ik moet er nu van spoegen.
Klik hier naar de volgende pagina Wat er vooraf ging voor de sloop 2.


HOME.