Wat er vooraf ging voor de sloop 1


     Het is nu 3 december 2007 als ik dit op de site zet,dit stuk is zoals wij het toen beleeft hebben.
     Van de tijd ervoor heb ik de gegevens niet meer omdat we er zo moe van waren hadden we dat al weg gedaan.
     Nogmaals ik wil er niemand pijn meedoen of krenken ik voelde het toen zo.
     We zijn nu naar zeven jaar praten en zeuren weer net zover.
     Want de huizen opknappen wordt te duur dat hadden ze zeven jaar geleden ook wel kunnen zeggen.
     Maar dank zij de woningbouwgroepen met der protesten zijn we nu weer bij af.
     Ik wil het nu eens een beetje bij gaan houden wat er nu allemaal weer af gaat spelen en wat foto's erbij doen hoe het was en hoe het misschien
     gaat worden het is wat afwisseling en ik ben weer bezig.
     Even een korte terugblik zeven jaar geleden net voor kerst een brief van de woningbouw de huizen moeten gesloopt worden.
     Nou dat was schrikken nou ja ik hou het maar kort want ik ben alweer een hoop vergeten na veel vergaderen en protesten zijn we dan op dit punt
     gekomen.
     Dat wat de woningbouw wil toch gaat gebeuren en dat hebben ze van het begin af al geweten.
     Ik heb het steeds wel gezegd maar dat was niet waar, maar het geef niet het is nu eenmaal zo dus van nu af wil ik het een beetje bij gaan houden.
     Maar ik hoop niet dat het nogeens zeven jaar gaat duren.

     Veel in dit stukje kom het zelfde naar voren als nu nog een leuk stukje.
     OM ALLE PIJN VOOR DE IN GROTEN GETALE AANWEZIGE BEWONERS TE VERZACHTEN,WERD EVENEENS GESPROKEN
     OVER RUIMHARTIGE STEUN VOOR DE BEWONERS.
     Even tot ons door laten dringen we zijn nu 7 jaar verder en wat een ruimhartige steun hebben we gekregen het is met geen pen te beschrijven.
     Zoveel steun nee het was geweldig er werden plannen gemaakt gesprekken met de bewoners ja nogmaals het was geweldig.
     En wat zat er achter dat we nu weer bij af zijn en dat die ruimhartige steun ook totaal weg is en de bewoners geloven totaal niets meer.
     Nog van de een nog van de ander want het vertrouwen is weg en probeer dat nu maar eens terug te krijgen politiek in Alblasserdam want U laat
     mensen in de kou staan,is dit wat jullie zo graag willen dicht bij de mensen.

De foto's hier boven zijn op verschillende punten genomen op de blokweersingel.Woensdag 11 februari 2004 grote kop in de klaroen: 


                                               


     Eerst denk je ja het zal wel want ze hadden ons belooft dat we dit jaar (oktober 2003) een huis uit mochten kiezen en dat zou naar woon jaren
     gebeuren.
     Nou wij wonen hier al 25 jaar dus we zouden snel mogen kiezen maar het was al 2004 en toen hadden we nog niets gehoord maar in januari
     kregen we bericht.
     Een klein poosje later deze kop hier boven in de klaroen,nou dan zakt je moed weer in je schoenen.
     Een paar stukjes uit deze krant,ze beginnen met de zelfde woorden als 7 jaar geleden als het aan de woningstichting Westwaard Wonen ligt
     gaat de Oude Buurt in Kinderdijk grotendeels tegen de vlakte.
     Maar dit zorgt voor onrust in de wijk niet gek toch 7 jaar gewacht voor joker enige verschil van 7 jaar geleden toen was het nog C.B.A maar de
     Heer Letterie is nog steeds het zelfde gewoon voor je uit schuiven en na 7 jaar met het zelfde komen.
     De woningen gewoon leeg laten staan en laten verpauperen dan willen de mensen van zelf wel weg.
     Een van de vragen die we aan de bewoners van de oude buurt stellen hoe het momenteel is om in de oude buurt te wonen.
     De meeste bewoners wonen er met plezier,zo ook dhr A.Kok uit de Scheepsmakerstraat ik woon hier al 32 jaar en hij is nog de enige van vroeger.
     Want er staat al aardig wat leeg dat is niet leuk maar gelukkig heb ik nog buren.
     Het belang van goede buren wordt herkend door mevr Slagboom uit de Kloosstraat ze woont er al meer dan 30 jaar met plezier,alleen de buurt
     verpaupert erg.
     Ook de fam de Vreugd uit de Fop Smitstraat is tevreden over de huidige woonsituatie.
     De woningen in de Kloosstraat zijn erg vochtig aldus de bewoners.
     Maar wij doen er niets aan,want ze gooien de boel toch plat dan kunnen we het geld beter in de nieuwe woning steken.
     De Vreugd en mevr Slagboom zouden graag weer op het zelfde plek terug willen mits de huren te betalen zijn maar nu de plannen van tafel zijn
     weten we weer niet waar we aan toe zijn.
     Conclusie van dit stuk de bewoners weten weer niet waar ze aan toe zijn.
     Mevr Slagboom zegt het gaat wel erg lang duren he hoelang is het nu al aan de gang en we zijn weer bij af.
     Ook de Vreugd betreurt de gang van zaken jaren gevochten en nu in een klap alles van tafel,maar het verbaast ons niets meer want stap voor
     stap komen ze wat ze in het begin in der hoofd hadden.

 Deze foto's zijn op verschillende punten genomen in de Kloosstraat.
Woensdag 25 februari 2004 in de klaroen

   
    Ach heden ze zijn er weer (ik doe dit op eigen gevoel en frustraties en het is persoonlijk geschreven ) ze zijn weer wakker geschrokken.
    De oude buurt staat, na jaren van discussies en plannen maken toch op de nominatie om gesloopt te worden.
    Maar de bewonerscommissie Oude Buurt blijft vechten voor de toekomst van de markante arbeidersbuurt.
    Tot aan de Raad van State als dat moet,dan duurt het nog wel 20 jaar.
    Volgens de woningstichting zijn de woningen aan het verzakken,heeft de wijk geen stedenbouwkundige waarde en brengt dit project een mooi
    bedrag in het laatje'',meent D.Kanters.
    Volgens de commissie die naar eigen zeggen een groot deel van de bewoners vertegenwoordigt,(??) klopt die argumentatie.
    Ze hebben foto's van vroeger en toen stonden de huizen ook al scheef.
    Nadat de groep in februari 2003 zijn handen aftrok van het overleg tussen westwaard wonen en de bewoners is het stil gebleven in de oude buurt.
    De mensen denken dat we niet meer bestaan,maar dat is niet zo waarschuwt Kees de Boef we zijn nog SPRINGLEVEND. (????)
    De bewonerscommissie is zich bewust dat ze het op eigen kracht moeten doen van de woningbouw wordt niets meer verwacht ze plegen geen
    onderhoud meer en laten de boel verpauperen.
    Ook van de gemeente wordt totaal niets meer verwacht de wethouder geeft onvoldoende tegengas volgens de Boef.
    Conclusie niemand wil meewerken wat moeten we dan nog vechten wordt er ook weleens aan de bewoners gedacht die het helemaal niet meer
    zien zitten.
    Want er komen toch nieuwe woningen en de oude gaan plat, want alles is al beslist en dat was 7 jaar geleden al, vechten houd alleen in nog langer
    wachten en verder niks. Dit zijn verschillende paden achter en tussen de woningen.


Dinsdag 9 maart 2004 in het Kontakt .    De toekomst van de Oude Buurt in wijk Kinderdijk onzeker.
    Afgelopen donderdag gaf de wethouder de Gruijter hoe de stand van zaken momenteel zijn.
    Over de oude Buurt vermelde de wethouder dat er 38 woningen leeg staan en dat de leefbaarheid onder druk staat en dat er plannen zijn om
    te slopen.
    De commissieleden werden overrompeld door deze informatie (nou nou wat schrokken ze, staat de politiek dicht bij de mensen of niet dit is toch
    echt vakmanschap maar ja wij bewoners weten wel dat de Kinderdijk altijd vergeten wordt wij hangen er maar bij).
    Ja er komt nog meer vakmanschap naar boven let op hier komt die:aangezien een lokaal weekblad de wethouder voor was met informatie over
    de plannen Oude Bouw moest hij snel over de brug komen met in formatie want hij had liever 14 April over deze plannen willen vergaderen
    (ach wat zijn nou een paar weken de bewoners wachten al meer dan 7jaar en weten nog niets).
    Verder nog meer bla bla van de partijen en er kom een aparte vergadering op dinsdag 13 Maart ,dus net als we al eerder op merkte het begint
    gewoon weer opnieuw we wachten af.
    Nog een opmerking de bewoners horen het altijd eerst uit de krant voor dat we officieel iets horen.Woensdag 10 maart 2004 in de Klaroen.    De Huurdersvereniging Alblasserdam vindt dat het aantal huurwoningen of er nu gesloopt wordt of niet minder mag het niet worden.
    Volgens HVA wil de woningbouw nog maar een derde van het huidige aantal huurwoningen terugbouwen.
    Na weken van commotie rond de sloop Oude Bouw was het de afgelopen donderdag de beurt aan de wethouder de Gruijter hij verduidelijkte
    het standpunt van college en de gemeenteraad.
    Graag had de HVA ook hun woordje willen doen maar de secretaris H.Struik kreeg niet het woord blijkbaar vond de raad dit niet nodig (nogmaals
    politiek dicht bij de mensen ) wel blijf de HVA in contact met de gemeente en de woningbouw om mee te praten over de toekomst Oude Bouw
    (Harry Struik sterkte).
    Volgens de Gruijter is het plan deels renoveren deels slopen niet haalbaar ze komen 2,5 tot 3,1 miljoen euro tekort de huurprijzen drasties
    verhogen of renoveren dan verkopen is geen optie.
    Het plan van de woningbouw is over duidelijk dus moeten we dit maar respecteren volgens de wethouder.
    Dus punt uit en snel aan de slag je kunt niet langer plannen maken en de beslissing vooruit schuiven hield hij de raad voor (nee na 7 jaar wordt
    het wel eens tijd dat er wat gebeurt)
    De plannen passen niet in het bestemmingsplan dus moet er een nieuwe uitspraak van de gemeente komen de wethouder wil wel haast maken
    maar de raad wil eerst een gefundeerd debat over deze zaak en ze willen een plan zien.
    Maar er is haast bij want hoe kunnen we het de bewoners uitleggen ( nou dat hoef niet want we zijn al 7 jaar beduvelt en als ik het zo hoor en
    bekijkt dan duurt het nog wel 10 jaar en er was toch al een plan wat er dan gewijzigd moet worden in het bestemmingsplan ????) 

Dit is het Scheepsbouwplein met de even nummers.
Maart 2004 Nieuwsbrief.

    Ja het is echt waar een nieuwsbrief van de woningbouw uitgangspunten febr 2003 nog even op een rijtje:
    1--renovatie tot nieuwbouwkwaliteit.
    2--sloop deel woningen.
    3--passend nieuwbouw op sloop plekken.
    4--voldoende goede huurwoningen.    Ja het is echt waar een nieuwsbrief van de woningbouw uitgangspunten febr 2003 nog even op een rijtje:
    1--renovatie tot nieuwbouwkwaliteit.
    2--sloop deel woningen.
    3--passend nieuwbouw op sloop plekken.
    4--voldoende goede huurwoningen.
    5--verkoop deel woningen.
    6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
    5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
    1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???
    MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW JA OF NEE antwoord JA JA JA.    Ja het is echt waar een                     nieuwsbrief van de woningbouw uitgangspunten febr 2003 nog even op een rijtje:
    1--renovatie tot nieuwbouwkwaliteit.
    2--sloop deel woningen.
    3--passend nieuwbouw op sloop plekken.
    4--voldoende goede huurwoningen.
    5--verkoop deel woningen.
    6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
    5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
    1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???
    MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW JA OF NEE antwoord JA JA JA.
    5--verkoop deel woningen.
    6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.     MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW
    JA OF NEE antwoord JA JA JA.    Ja het is echt waar een nieuwsbrief van de woningbouw uitgangspunten febr 2003 nog even op een rijtje:
    1--renovatie tot nieuwbouwkwaliteit.
    2--sloop deel woningen.
    3--passend nieuwbouw op sloop plekken.
    4--voldoende goede huurwoningen.
    5--verkoop deel woningen.
    6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
    5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
        1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???
    MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW JA OF NEE antwoord JA JA JA.
    5--verkoop deel woningen.
    6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
    5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
    1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???     MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW JA OF NEE antwoord JA JA JA.   
    Ja het is echt waar een nieuwsbrief van de woningbouw uitgangspunten febr 2003 nog even op een rijtje:
    1--renovatie tot nieuwbouwkwaliteit.
    2--sloop deel woningen.
    3--passend nieuwbouw op sloop plekken.
    4--voldoende goede huurwoningen.
    5--verkoop deel woningen.
        6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
    5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
    1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???
    MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW JA OF NEE antwoord JA JA JA.
    5--verkoop deel woningen.
    6--herinrichting openbare ruimte
    7--behoud van de wijk als cultuurhistorisch ensemble.
    8--moet financieel haalbaar zijn.  
    Dit laatste punt is vanaf het begin duidelijk afgesproken met alle betrokken.
    De risico's die in 2003 niet bekend waren na het in kaart van de risico's in 2004 leverde dat een tegenvallend resultaat op:
    1--hogere bouwkosten renoveren aan nieuwbouw waarde.
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
        5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
    1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???
    2--geen oplossing brandweer garage.
    3--slechte verkoopmarkt.
    4--hoge voorbereidingskosten moeilijk plan lange vergunning trajecten.
    5--beroep doen op ontheffing mogelijkheden van het bouwbesluit minder kwaliteit.
    6--kwaliteit van de gerenoveerde woningen tot de huurprijs.
    7-- hogere kosten wegen en riool.
    Al deze punten beoordeelt door onafhankelijke procesmanager wordt het tekort 2,5 a 3 miljoen euro ze hebben gekeken om meer woningen
    te verkopen maar dan bleef er geen huurwoningen meer over en hogere huur kan niet want daar is de kwaliteit niet goed genoeg voor.
    DE gemeente woningbouw en onafhankelijke procesmanager zijn tot de conclusie gekomen dat het plan niet haalbaar is dit standpunt zal
    ingebracht worden met u als bewoners te voeren overleg.
    Dus moet er een nieuw plan komen dit plan moet voldoen aan het volgende :
    1--voldoende huurwoningen.
    2--goede woonomgeving en snelheid in de realisatie,we hoeven niet bij af te beginnen een paar punten kunnen uit het vorig plan worden
    overgenomen???
    MAAR UIT VERHUIZEN kan gewoon door gaan dus VERPAUPERT DE BOUW JA OF NEE antwoord JA JA JA. Klaroen 17 Maart 2004.

   Ja ja de gemeenteraad belegt een extra vergadering van de commissie grondgebied over de toekomst van de oude buurt de vergadering wordt
   in het kompas gehouden.
   Ze gaan buigen over de nieuwe plannen van de woningstichting (maar als ik het goed heb begrepen dan is er 1 plan en dat is slopen maar dat
   zou ik wel verkeerd hebben,want als ik hier boven leest moet er een nieuw plan komen ).
   Dus het is alleen slopen of niet,en ze wachten nog op een brief van het college ik begrijp het niet,want de raadsleden hebben hier de stenen
   7 jaar geleden er bijna uitgelopen.
   Dus die stukken zijn toch weer op te slaan maar dat is te makkelijk natuurlijk,en als de woningstichting wil slopen dan moet daar toestemming van
   de raad voor zijn.
   Maar ze willen toch eerst met de bewoners praten,nou wat is de politiek toch weer dicht bij de mensen heerlijk toch dat doet deze bewoner toch
   heel erg goed ik ga bijna geloven dat ze het menen.
   Maar zou er geen addertje onder het gras zitten nou zeg maar adder want als je wat wil zeggen moet je dat vooraf melden bij de griffier dus de
   gewone burger kom niet aan bod.
   Want de mensen met de grootste mond doen het woord het word vechten tussen belangengroep en de gemeente.
   En de bewoners zijn weer de dupe want dan kan het nog wel 20 jaar duren en de woningstichting krijg toch der zin.
   Want ze laten het gewoon door sukkelen en dan hebben we grote kans dat het geen arbeidersbuurt meer is maar een wijk met veel dure woningen.
   En ik blijf het zeggen het lijkt allemaal of ze aan ons denken maar we worden weer beduvelt,als de politiek zo voor de bewoners is laten ze dan
   eens aan de oudere denken en bouw eens 55 plus woningen in de wijk.
   Nee je kan de ouderen beter aan hun lot overlaten er is wel plaats denk eens aan het einde van de Fop Smitstraat hoek Blokmakerstraat nee
   je kunt het beter braak laten liggen maar onderhoud het dan zelf dat wordt niet gedaan wij hangen er maar bij.
  
                                                        HUURDERSVERENING STAAT ACHTER BEWONERS OUDE BUURT.

    Volgens Harry Struik kunnen de bewoners ook hun woordje nog kwijt de hva vertegenwoordigt de huurders van Alblasserdam ook over de
    toekomst van de Oude Buurt spreekt de hva een woordje mee ze zijn niet voor sloop volgens Harry.
    Ja sorry Harry maar ik lees ook tussen de regels door LET OP ik neem het letterlijk over.
    Maar het oude plan om de woningen deels te renoveren is gewoon niet haalbaar.
    Nu moet of de huur sterk omhoog,of alle woningen worden verkocht.
    Dat is voor de hva geen optie ze willen een reele discussie voeren met de gemeente en woningstichting.
    We weten nu dat er iets gebeuren moet,dat we niet willen.( LET OP in het begin waren ze beslist niet voor sloop) maar hier gaat de hva verder dat
    de sloop onvermijdelijk is betekent nog niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten.
    Sorry Harry maar dit is politiek praten maar kloppen doet het niet je bent voor of tegen kom eerlijk voor je mening uit en zet met een grote kop in
    de klaroen: HUURDERSVERENIGING IS VOOR DE SLOOP VAN DE OUDE BUURT RENOVEREN NIET HAALBAAR SNEL SLOPEN EN
    NIEUWBOUW dan ben je een vent en niet draaien SORRY.
    Toch wel iets positiefs verhuiskosten aanpassen is zeer goed we hebben al ellende zat gehad.
    Ik persoonlijk vind al die extra vergaderingen niet nodig want zoals het er nu voorstaat is alleen sloop een optie dus zou ik zeggen aan het werk
    want de plannen zijn toch al klaar wij willen niet langer wachten maar ik blijf het wel kritisch volgen .Schrijven van Westwaard Wonen.


     We kregen een grote envelop met daarin agenda voor donderdag 8 april 2004 aanvang 19.30 centrum de Wipmolen.
     En een beloofde brief van de vergadering van 4 maart 2004 van de Gruijter ik ben er in het voorgaande al op in gegaan.
     En de eindrapportage van batikon, maar als ik het goed heb begrepen zijn deze plannen weer van tafel geveegd.
     En een verslag van de vergadering van 23 maart 2004 ze vergaderen over de brief van hier boven in de 1e ronde een terugblik.
     DE V.V.D stelt dat de raad met uitzondering van de VVD ingestemd heeft met een leuk plan voor weinig geld,jammer dat het niet haalbaar is.
     Benieuwd naar het saldo van de tegenvallers van 2,5 tot 3,1 miljoen euro DE SPA zegt dat de plannen oude buurt begonnen met veel sloop,dank
     zij inspanningen en veel strijd bleef een deel van de wijk behouden,iedereen was tevreden.
     Laatste 2 jaar veel verstoort de bewoners niet bij betrokken,de commissie te laat geinformeerd,er zou toch aan de knoppen gedraaid worden als
     er tegenvallers waren.
     De CU moest de niet-haalbaarheid van het plan uit de krant lezen (dit moeten de bewoners altijd) ook bij de buurt is dit hard aan gekomen,de
     woningbouw heeft het college gepasseerd en er was sprake van een gezamenlijke zaak.
     Hoe wordt er omgegaan met de achteruitgang van de woonomgeving.
     Het CDA zegt dat ze het jammer vind dat het niet doorgaat maar ze waren altijd al scepsis tegen renovatie,ja die waren het altijd al eens met de
     woningbouw vooral de heer Louter maar toen het niet lukte is die maar opgestapt.
     De SGP stelt dat in jan 2003 heldere kaders zijn gesteld door de raad vooral het cultuurhistorische element was voor de SGP heel belangrijk ook
     de SGP vind het jammer dat de plannen niet doorgaan.
     Ja er kan in 7 jaar veel veranderen want 7 jaar geleden was de SGP voor sloop,ik heb toen persoonlijk nog met de heer Luik over gesproken dat
     ik niet tegen die onzekerheid kon,nee meneer wij willen alleen maar slopen dus zo zie je maar.
     Verder gaf de Gruijter uitleg over de brief allemaal politiek bla bla.
     Toen sprak de dhr Oskam van de woningbouw daar werd weer gezegd dat de woningbouw altijd voor slopen is geweest en dat het verder niks
     mag kosten.
     Dus van het begin af was de opzet woningbouw slopen en wat ik steeds heb gezegd ze hebben hun plannen al lang klaar al moet het nog
     20 jaar duren.
     Gelegenheid om in te spreken : dhr den Boef is verbaasd en verbijsterd wat hij heeft gehoord,alles was goed tot aan het betalen van de
     infrastructuur.
     Woningbouw ging eisen opvoeren als de gemeente de infrastructuur betaalt dan kan zo begonnen worden in 2003 kon het wel nu niet meer aan
     zulke discussies doet de bewonerscommissie niet mee.
     Ja en zo gaat het nog een poos door mijn broek zakt der van af ik bewaar de stukken wel ik moet er nu van spoegen.Wat er vooraf ging voor de sloop.
Tuigerstraat  oud.  Tuigerstraat  nieuw. Tuigerstraat oud en nieuw.              2004.


     Het doet er niet toe of ik voor of tegen sloop ben ik wil hier alleen maar mee zeggen dat dit allemaal na de oude buurt is gebeurt.
     Zelf de Drentse Buurt is na ons gekomen en wij als bewoners staan nog steeds in ons hemd want wij weten nog steeds niets.
     En als ik zo tussen de regels door leest dan blijf er heel weinig huurwoningen over.
     Want voor het plan nu klaar is dan moeten er nog wel meer af om uit de kosten te komen.
     Dus laat ik maar eerlijk wezen jan met de pet moet weer lijden maar ja dat is tegenwoordig normaal je mag mee helpen op te bouwen en daarna
     word je aan te kant getrapt als oud vuil en je mag blij zijn als je nog een kippenhok krijgt.

Blokmakersstraat  braak. Fop Smitstraat  braak.

     Waarom dit allemaal voor ons niet te begrijpen maar ja het is wijk kinderdijk maar de foto rechts boven daar kunnen mooie 55+woningen staan.
     Want die moeten toch ook ergens heen je kunt wel uitstellen maar ze komen toch de mensen die mee hebben geholpen om nederland op te
     bouwen.
     Nee als de Gemeente een nieuwe wipmolen wil bouwen dan is er ineens wel geld,maar een infrastructuur van 675000 euro is niet op te
     brengen,maar de wipmolen staat natuurlijk in plan dam.
     Ik wil toch nog even terug komen op die vergadering van 23 maart 2004.
     De heer Gruijter ontkent de opmerking dat de woningbouw niet creatief is ten aanzien van de financiering de Gemeente zit er kort op ook ten
     aanzien van de nieuwe plannen en er is geen patstelling.
     College heeft omschreven hoe de nieuwe kaderstelling moet zijn;
     1 geen standaard wijk ?
     2 stratenpatroon handhaven ,nu komt het hier geven ze toe dat kinderdijk achtergesteld is,er moet een huisartsenpost komen handhaven
     onderwijs en realiseren van oudervoorzieningen.
     DE LEEFBAARHEID MOET BLIJVEN.
     De teleurstelling is er maar we moeten snel doorgaan met de nieuwe plannen.(Het vertrouwen van de bewoners in deze kliek is totaal weg zie
     dat eerst maar eens terug te krijgen.)
     Dhr Oskam legt uit dat de bouwvergunningen aangevraagd voor 1 jan 2003 onder het oude besluit vallen als ze aan het bestemmingsplan
     voldoen er werd daar niet altijd aan voldaan en in die gevallen is het nieuwe bouwbesluit van toepassing.
     Ze stonden achter het oude besluit en willen het naar eer en geweten (geweten is wel heel heeel erg groot) uitvoeren maar zijn niet bereid om
     de grenzen opnieuw te verleggen,de woningbouw is volkshuisvesting,geen spaarpotje ,creativiteit blijkt uit diverse projecten zoals de drentse
     buurt waarbij ook onrendabele investeringen zijn gedaan.
     Er is nog geen nieuw plan maar we denken aan 90 woningen te bouwen.
     De voorzitter vraagt waarom de woningbouw wel in onrendabele projecten inverteert en in de oude bouw niet.
     Dhr Oskam zegt dit niet te doen voor cultuur historische overwegingen wel voor volkshuisvestelijke belangen.
     Dit snap ik weer niet want enkele regels terug stonden ze naar eer en geweten achter het oude plan is dit dan geen volkshuisvesting.
     O sorry het dat is waar ook het zijn maar huizen mensen die er achter zitten maakt toch niet uit.
     Wij willen ons oude plan van zeven jaar terug uit voeren want dat plan staat nog steeds als een huis.
     Dhr den Boef merkt op dat er goede woningen zouden komen met een cultuurhistorisch element,onrendabele top mocht niet bij nieuwbouw zou
     dit wel kunnen,dus de woningbouw wil gewoon niet beide aspecten hadden zo mooi gekund in de oude buurt.
     DE BELANGEN GROEP ZAL DE SLOOP NIET ACCEPTEREN nou daar gaan we weer,nog 7 jaar erbij???De Stem woensdag 31 maart 2004.

     Ja de commissie vergaderde midden in de wijk in onze oude school Het Kompas veel komt er naar voren zoals hier boven staat.
     Maar de gemeente moet kiezen er moet op korte termijn betaalbare woningen komen want de buurt holt achteruit.
     Of historische waarde dan is de keuze snel gemaakt volgens de SGP en de raadsmeerderheid deelt deze mening.
     Dus slopen behalve het Scheepsbouwplein nou gooit die dan ook maar plat want voor het zover is is het geld toch op en moeten ze toch plat
     dus doe het dan gelijk maar want de woningbouw wil dit toch want de oude woningen bij nieuwbouw is toch een vlag op modderschuit.
     Directeur W.Liefrink van Het Kompas plaatste de onvrede onder de bewoners in een historisch perspectief alle technische termen goed en wel,
     maar de geschiedenis herhaalt zich.
     Jaren geleden is aan de toenmalige wethouder Goedhart al gevraagd waarom kinderdijk achtergesteld wordt bij de rest van het dorp.
     Er is jarenlang niet geinvesteerd, waardoor de bewoners nu met een nauwelijks leefbare buurt zijn opgezadeld en straks zijn de huren zo hoog
     dat de echte kinderdijkers hier niet meer kunnen wonen.
     De Oude Toren brug de Dam,overal is geld voor maar voor kinderdijk niet.
     Dit krijg je de mensen hier niet meer uitgelegd. De Klaroen woensdag 31 maart.

     Dit gaat nog steeds om de commissievergadering ook in de klaroen komen we op de zelfde punten uit wel komt er hier
     naar voren dat de woningbouw veel geld steekt in nieuwbouw en renovatie.
     Maar daar willen we wel wat van terug zien meende oskam als alle woningen toch verkocht worden dan is het voor de
     woningbouw een nutteloze investering.
     In de raadsvergadering van 22 april neemt de raad waarschijnlijk een beslissing over de oude buurt.


Het Kontakt dinsdag 27 april .

    Waar we de afgelopen tijd al bang voor waren is nu toch gebeurt de raad is voor slopen ze gingen er unaniem mee akkoord.
    Sgp'er boele sprak van gevoelens van schaamte vanaf 1998 heeft de raad de oude buurt willen sparen,maar dit standpunt is langzaam
    verschoven en nu moet er gesloopt worden,voor de bewoners is dit een klein drama geweest (nou het is voor ons nog een drama want we
    weten nog niets).
    De Vries C.D.A sloot zich hier bij aan.
    Bos C.U vond dat de afgelopen zes jaar niet verloren zijn maar miscommunicatie en vermeende tegenstand heeft er toe geleid dat we op dit punt
    gekomen zijn.
    Boele S.G.P was kritisch over de rol van de woningbouw voor nieuwbouw en veiligheid is de woningbouw wel bereid om te investeren maar
    herstructeren van een wijk niet. (omdat ze dat van begin af al niet wilde ze waren voor sloop.)
    Mevr Gijssen S.P.A we kunnen er niet omheen we gaan ook akkoord met slopen (politiek gelul je bent voor of tegen) verder wil ze nu snelheid want
    bij onenigheid zou de wijk nog verder verpauperen.
    Van Wermeskerken V.V.D  kon zich hier in vinden we moeten op korte termijn beslissingen nemen vertraging werkt nog meer kosten in de hand.
    (hadden dat zeven jaar geleden maar in de gaten gehad)
    Bos C.U  vroeg aandacht voor de toekomst in de plannen moet eerst gekeken worden naar kwaliteit en dan naar de snelheid (bos zit al in een
    goede woning zeker we kunnen nog wel een poos in spanning zitten bij cu niets van spijt terug.
    Boele S.G.P  stelde dat het vertrouwen van de wijk kinderdijk opnieuw zal moeten winnen.
    Kinderdijk is wellicht toch te lang in een hoekje gelegd waar het te weinig aandacht kreeg.
    Ook wethouder de Gruijter sprak zijn teleurstelling uit de communicatie richting bewoners had beter gekund.
    In neer gaande spiraal zijn we tot dit besluit gekomen ,we moeten het vertrouwen in de buurt terug winnen door daden en niet door plannen.
    (nou we wachten maar weer af maar het wantrouwen tegenover alles is heel erg groot en volgens mij heel moeilijk terug te winnen)


     Het is zaterdag 6 juni het is momenteel erg stil met de oude bouw we krijgen wel bericht als er huizen vrij komen,maar voor ons zat er nog niets
     bij ,ja Pieter de Hoogh maar huur van bijna 600 euro en de andere was trappen lopen die had wel 2 slk de andere 1 die was te klein dus we
     wachten verder maar af maar het wordt wel een echte sloopbuurt de huizen worden dicht getimmerd ik zou nog wel een paar foto's maken.
 
  Het is zaterdag 19 juni het is nog steeds heel erg rustig we horen
  niets meer en zo ziet de buurt er nu uit het wordt steeds gekker.


Ik heb weer wat een stukje uit de stem van 7 juli 2004.


Nieuwsbrief "Plan Nieuw Kinderdijk 3 juli 2004.


     Met deze nieuwsbrief willen ze ons op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van het plan "Nieuw Kinderdijk" want Oude Buurt wordt
     Nieuw Kinderdijk dat houdt in alle oude plannen zijn weg.
     Uitgangspunten:
     Nieuw Kinderdijk zijn door de gemeenteraad van 23 juni vastgesteld en deze zijn als volgt: sloop van 117 huurwoningen
     nieuwbouw van huur-en koopwoningen in de verhouding 40% huur en 60% koop.
     De tien woningen aan de blokmakerstraat worden toegerekend aan de huurwoningen.
     renovatie 16 woningen Scheepsbouwplein.
     herinrichting openbaar gebied
     voortvarendheid in planvorming
     Met deze ingrediŽnten gaan westwaard-wonen en de gemeente ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid aan de slag om deze gecompliceerde
     maar mooie opdracht te realiseren.
     Het proces:
     Westwaard wonen heeft gekozen het plan te ontwikkelen met een projectontwikkelaar waarom om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten.
     Om dit proces te stroomlijnen heeft westwaard gekozen voor bouw-aannemers-bedrijf de zwaluwe uit Zevenbergschenhoek.Architect is
     Veenstra los en sitsen die was ook betrokken bij het oude plan.
     Er wordt onderzocht hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden.
     Hierna zal de architect een ontwerp voor de woningen gaan maken, dit betekent dat ze in het laatste kwartaal meer kunnen vertellen.
     Scheepsbouwplein:
     De zestien 2 onder 1 kap maken onderdeel uit van het plan Nieuw Kinderdijk maar zullen binnen het totaal project, omdat hier sprake is van
     renovatie, als afzonderlijk bouwproject gezien worden.
     Dit betekent in de communicatie naar u als bewoner toe,dat dit twee afzonderlijke trajecten worden. (met alle gevolgen die we nog niet weten
     kijk dit bedoel ik nu met het niet meer aan kunnen het is weer allemaal onzekerheid al vele malen gevraagd om een ander huis maar niks hoor )
     Blokmakerstraat:
     Het vast lopen met de bouwer heeft westwaard de onderhandelingen opgezegd met het gevolg dat ook de bouwvergunning moest worden
     ingetrokken.
     Westwaard heeft een nieuw plan ingediend naar verwachting zal de vergunning het laatste kwartaal worden afgegeven.
     Uitverhuizingen:
     Lege woningen 58 leegstandswet 10 bewoond 65 ook worden er 5 woningen beschikbaar gehouden voor noodopvang papendrecht.
     Dus volgens westwaard wonen kunnen we dit nu afsluiten en moeten we overgaan naar Plan Nieuw Kinderdijk nou ik ben benieuwd.
     Persoonlijk vind ik nog steeds dat ze ons in de kou laten staan en die mooie woorden van gemeente en westwaard totaal niet waar maken,
     en ik blijf  erbij dat ze ons nog steeds laten stikken,en ik zie er zo tegen op wat er allemaal nog te wachten staat geef ons maar twee portebel
     cabine's op een rustig plekje dan zijn wij tevreden zoals het nu gaat word ik langzamerhand gek.maar we blijven ze volgen,want er gaat nog
     heel veel mis in deze gemeente.

OUDE BUURTERS "BLIJVEN GEMEENTE WANTROUWEN.

     Er is weer een wijkschouw geweest in wijk kinderdijk nou ik ben er persoonlijk niet heen geweest want dan maak ik me toch weer boos,in de
     andere buurten was het meest de hangjongeren
     Maar in de oude buurt was men slecht te spreken de heer Vonk uit de Kloosstraat klaagde dat we helemaal niets weten wat er gaat gebeuren.
     We krijgen van de bouw een brief dat de wijk begin 2005 tegen de vlakte gaat.
     Ik kan u verzekeren dat dat niet lukt de mensen zijn er lang nog niet uit westwaard moest het beamen dat het uitverhuizen niet zo vlot verloopt
     als de bedoeling was.
     En er wordt gezegd dat wij helemaal niet weg willen,maar dat is niet juist,want als we een goede woning krijgen zijn we zo weg.
     We vinden het echter onveerteerbaar dat we niet naar de drentse buurt mogen verhuizen westwaard bevestigde dat omdat die aan andere
     straten zijn belooft.
     Ook hier zie je weer hoe er met de bewoners van de oude buurt wordt omgegaan huizen die veel later plat gaan die hebben toch voorrang op
     ons wat er dan nog overschiet mogen wij met gratie nog in.
     En dan begrijpen ze nog steeds niet dat we geen vertrouwen hebben in de politiek,ik heb al zo vaak om een ander huis gevraagd omdat die
     onzekerheid niet aankan maar ze laten je gewoon stikken ik ben nu zover ik wacht het maar af.

23 mei 2005

     Ik zat alles weer wat bij te werken dus ook deze maar weer bij werken,we hebben begin van het jaar een nieuwe woning toegewezen gekregen.
     In de blokmakerstraat,dus naar 10 jaar is het dan nu zover hopen we want het is nog geen november. 

     Ik wil de sloopbuurt nog eens laten zien.


Fop Smitstraat links--Let op de mooie hoekwoning. Fop Smitstraat rechts-- Moet je kijken hoe rond het blok is geworden.
Scheepsmakerstraat links---in de hoekwoning
zat voorheen Gerrit van de Pelt de groentenboer.
Scheepsmakerstraat  rechts--De container staat al klaar voor het afval.
Blokweersingel.
Blokweersingel. De Kloosstraat.


Van goed naar sloop.
Fop Smitstraat 1998.
Fop Smitstraat gereed voor de sloop.
 Fop Smitstraat wordt gesloopt (vanaf de speeltuin rechts) Fop Smitstraat eerste blok plat.
 Fop Smitstraat wordt gesloopt (vanaf de speeltuin links) Fop Smitstraat.
 Fop Smitstraat wordt gesloopt (vanaf de speeltuin links) Fop Smitstraat het laatste huis van de  Fop Smitstraat.
Blokweersingel eerste blok vanaf de Fop Smitstraat. Blokweersingel.
Blokweersingel klaar voor de sloop.
Blokweersingel klaar voor de sloop.
Blokweersingel bijna plat.
Kloosstraat vanaf de Fop Smitstraat. Kloosstraat vanaf de Blokweersingel.
 Pad achter de Kloosstraat. Kloosstraat vanaf de Blokweersingel.
Sloop eerste blok Kloosstraat. Sloop Kloosstraat.
Sloop Kloosstraat.
Sloop laatste huis eerste blok Kloosstraat. Kloosstraat eerste blok is plat.
 Sloop 2e blok Kloosstraat.
Sloop 2e blok laatste huis Kloosstraat. Dit is wat er van over is.
           Sloop 3e blok Kloosstraat.
           Op no 17 woonde Lenie Broere van Diggelen en gezin velen
           jaren.
           Dus ook dit blok moeten we goed vast leggen.

          Sloop 3e blok Kloosstraat.
          Ja Lenie daar gaat je bovenverdieping het is eerder gesloopt
          dan   gebouwd.
          Sloop 3e blok Kloosstraat
          De begane grond is er nog kijk nog maar eens goed. 
Ja Lenie de waardevolle dingen worden er nog uit gehaald.
          Sloop 3e blok Kloosstraat.
          Maar dan slaat de grijper toe en dan is er geen houden meer
          aan.  
En dan kijk je zo in de gang.
          Sloop 3e blok Kloosstraat.
          Je mag nog 1 keer in de kamer de trap en de slaapkamer
          kijken.
En dan vliegt de verdiepingvloer door de lucht.
                         Sloop 3e blok Kloosstraat.
                         Je mag nog 1 keer om kijken.
              En nog 1 keer naar de achterkant.
              Peter en Lenie dit was Kloosstraat 17.
              Jammer hoor.
Gereed voor de sloop blok 4 van de Kloosstraat. Begin sloop 4e blok.
Sloop 4e blok Kloosstraat.
Vanaf de school Scheepsmakerstraat. Vanaf de Blokweersingel de Scheepsmakerstraat.
Vanaf de Kloosstraat links begin sloop Scheepmakerstraat.
         Scheepmakerstraat 22 wordt gesloopt het geboortehuis van
         mijn vrouw Ans Broere.
         Dus moeten we dit wel even vastleggen.
Hier gaat de verdieping.
          Scheepmakerstraat 22 nog een laatste blik op de vliering en
          de verdieping  
Nog een laatste blik in de kamer.
Scheepsmaker 22 nog een klein stukje gevel.                 Daar gaat het laatste stuk.                     Jammer hoor.Scheepmakerstraat ze kunnen niet verder met slopen want er wonen nog mensen.
Blokweersingel bij de school.Sloop Blokweersingel bij de school.


EINDE.

HOME.