Blokweerweg-van Eesternsingel-Randweg. 2a
Parallelweg.
 09-01-1946   K.D.O.houdt haar eerste jaarvergadering na de oorlog onder voorzitterschap van Dhr J.Twigt.
September 2019 sloop gymzaal van KDO.


Nieuwbouw woningen.  (begin 2020)

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

                      U.L.O School Alblasserdam.

       04-09-1954
       De openbare U.L.O. school werd  in gebruik genomen.

Parallelweg.  Sloop van de U.L.O.school.We krijgen nu nieuwbouw van woningen.


  31-12-2015.

11-09-2016.
DOK 11


    Parallelweg.

    Links de R.K.school nu gezondheiscentrum.
    05-03-1957. De R.K.noodschool wordt in gebruik
    genomen.
    02-01-1958---Dhr.E.M.Wagenaar,hoofd van de
    R.K. School neemt afscheid.
    29-04-1958---De eerste paal gaat de grond in voor
    de R.K.lagere school.  
Wij hadden geen foto van de Francescoschool,deze hebben we gekregen van Tako Brouwer.
Hartelijk dank daarvoor ik ben er erg blij mee.

     Parallelweg.

     Parallelweg 28   Autoverhuurbedrijf.

     Jacob van de Rhee begon samen met Engel Roodnat
     in 1960 een autoverhuurbedrijf Rheco genaamd.
     In 1970 is hij gestopt.Parallelweg.Bouw Fatimakerk.  (1966)    Parallelweg.
 
    R.K.Kerk.
    21-05-1966---De eerste steen wordt gelegd.
    17-12-1966---De bisschop van Rotterdam monseigneur
    M.A.Jansen wijdt de nieuwe R.K. Fatimakerk in.                                      R.K.Kerk.
      23-01-1955 Kapelaan C.P.Meereboer wordt
      geinstalleerd tot pastor.
      30-05-1956 Pastoor C.P.Meereboer herdenkt dat hij
      25 jaar geleden tot priester werd gewijd.
      12-06-1959---Pastoor C.P.Meereboer vertrekt naar
      Rotterdam en wordt opgevolgd door Pastoor
      P.J.Bottenlier.
      Pastoor P.J.Bottenlier neemt afscheid van zijn parochie.
      Kapelaan W.J.J.M. van Niekerk wordt zijn opvolger.
      02-08-1970---Pastoor W.J.J.M. van Niekerk neemt
      afscheid.
      16-08-1970---De installatie van pastoor M.P.W. van
      der Horst.
      20-04-1975---Pastoor M.P.W. van der Horst neemt
      afscheid.
      04-07-1982---Pastoor C.C.A. van Wel neemt
      afscheid.
      12-09-1982---Pastoor Chr.L.M. Hoogeveen is
      geinstalleerd.  

Op de monumentendag 2016 kon ik nog foto's maken van de Fatimakerk,ik ben blij dat het nog kon en mocht.
Hier onder enkele bladzijden uit het mooie boekje monumentendag 2016.
WE KRIJGEN NU FOTO"S IN DE KERK.

Sorry ik ben vergeten om de namen van de iconen te fotograveren. Maar dat heb je als je wat ouder wordt nogmaals sorry.


DIT WAS DE KERK VAN BINNEN.

Beheerderswoning. Bejaardenwoningen.  (Binnentuin)      08-09-1953.
      De eerste paal wordt geslagen vor de bouw van
      twee 12-klassige hallenscholen in de Weverstraat.
      
       04-09-1954. 
       De eerste hallenschool wordt in gebruik genomen
       door het openbaar onderwijs Prinses Magriet-
       school (hoofd dhr.M.Nobel).

       Dit was vroeger school met de Bijbel.
       (hoofd meesterBinnenveld.)         
       01-08-1979 
       Hoofdmeester Binnenveld gaat met pensioen.
School heet nu De Boeg.


                     Nu heet het de Twijn.

November 2019.


     Ja daar gaat weer een stukje van het oude weg,
     ik zat in de vierde klas
     toen we hier nieuw in kwamen we zaten bij
     meester Nauta dacht ik.


Het heien is begonnen.                                      
                             Bron; Bij ons in't dorp.


          In september 1954 worden de Hallenscholen in de
          Weverstraat in gebruik genomen.


Hier gaat de Parallelweg over in Randweg.

Pr Bernhardstraat.Nieuwbouw Randweg tussen de Weverstraat en Baanderstraat.


Nieuwbouw Randweg tussen de Weverstraat en Baanderstraat.

Einde Nieuwbouw.
De Drentsehof.
Randweg.

     Randweg.   
     
     Randweg met de rotonde en dan links de Levensbron
     en dan twee duivenverenigingen.
     25-02-1984
     De postduivenvereniging "De Postduif" wordt geopend
     door dhr E. Boon.
     14-03-1987---
     De postduivenvereniging "De Doorzetters" wordt 
     geopend.
     En dan de nieuwe Flat,vroeger was dit de
     Wilhelminastraat.
     15-06-1989---
     De Geref Kerk Vrijgem neemt de nieuwe kerk in gebruik.


     Randweg.

     Links achter de boom nog een cafetaria.
     09-10-1986---"Margaret's Corner" opent
     haar cafetaria
     ??-??-??   Er zit een nieuwe eigenaar in..

Randweg links. Randweg rechts.
Koningin Wilhelminaweg.
Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.
    Kon Wilhelminaweg.
    We nemen eerst de winkel rechts naast de flat.

    Kon Wilhelminaweg 1-1a Slagerij.
     
    Joost v/d Linden opende in 1954 een slagerij met
    werkplaats en een worstmakerij.
    Om gezondheidsredenen heeft hij in 1966 de zaak
    overgedaan aan slager J.J de Vlieg.
    01-04-1974---De keurslagerij van de Fam de Vlieg
    wordt overgenomen door de Fam van den Adel.

    Nu de winkel tussen de 1e en 2e flat in.

    Kon Wilhelminaweg 13 Zuivelhandel.

    Jan Pieter Schenk woonden in de polderstraat en ventte
    met melk.
    Toen zoon Henk van school kwam ging hij ook
    meewerken in de zaak.
    Henk opende in 1954 een zuivelwinkel op de Kon
    Wilhelminaweg 13.
    Henk is in 1969 in Alblasserdam gestopt.
    De zaak werd overgenomen door Henk Slingerland.

    Kon Wilhelminaweg 11- 13a Zuivelhandel.

    Hendrik Slingerland opende 1 november 1969 een melk
    en zuivelwinkel.
    De winkel is in 1978 gesloten.
  


Randweg links. Randweg rechts.

Elzenhorst.
Hummelhoek is een kleuterschool.
Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

    Randweg.

    Chr Industrie en Huishoudschool.

    30-10-1953 De eerste paal is geslagen voor de bouw
    van de school.
    05-05-1954. Dhr.M.Ridder legt de eerste steen voor
    de nieuwe school.
    20-12-1955 Mej.M.S.Moene opent de Chr.Industrie en
    Huishoudschool.
    Hierbij wordt Mej.M.S.Moene aangesteld tot directrice
    van de nieuwe school.
    27-08-1963---Voor de tweede uitbreiding van de
    Huishoudschool wordt de eerste paal geslagen.
    06-07-1965---Het gymnastieklokaal van de school wordt
    in gebruik genomen. 


Chr Industrie en Huishoudschool.
Chr Industrie en Huishoudschool.De geschiedenis en verbouwing van de boerderij Blom.
                      ALLES KON BIJ BOER BLOM.

    De oude hoeve aan de Randweg op nummer 116 krijgt
    een nieuwe bijzondere bestemming.
    Deze boerderij was in beginsel van de familie Blom.
    Tijdens een gesprek met Kees Blom,geboren en getogen
    op deze boerderij ,en zijn vrouw en dochter,blijkt dat de
    hoeve vroeger ook en belangrijke sociale plaats innam
    binnen Alblasserdam.
    Kees vertelt ons zijn stukje van de geschiedenis van
    deze bijzondere hoeve.
De boerderij van Jan Blom

    Op dit moment wordt er flink gebouwd aan en rondom
    de voormalige boerderij van de familie Blom.
    De bijna 74 jaar oude boerderij wordt omgetoverd tot
    een nieuwe woon-en dagbestedingsvoorziening voor
    mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
    beperking en zal verder gaan onder de naam
    'Blomhoeve'.
    Kees Blom; 'Eigenlijk is dat best een eer,eenstukje
    geschiedenis van onze familie leeft zo voort in de naam.
    Onze familie is best aanwezig geweest in Alblasserdam,
    in positieve zin'.

    Je bent hartstikke gek.

    De hoeve is in 1940gebouwd als typische wederop-
    bouwboerderij (dit is een boerderij die in de oorlog is
    vernield,en is door de overheid weer herbouwd).
    Er zijn vier van deze boerderijen in Alblasserdam,allen
    zijn voorzien van een speciale gevelsteen.
    Kees; 'In de oorlog is veel plat gebombardeerd rondom
    de sluis,zo ook de boerderij van mijn opa in de
    Kerkstraat.
    Mijn vader was daar al aan het boeren en heeft dit aan
    de Randweg voortgezet.
    Iedereen verklaarde hem voor gek: Jan Blom, je bent
    hartstikke gek dat je daar achterop dat land gaat zitten...'
    Maar dat veranderde wel nade oorlog, de grote
    bedrijven gingen allemaal huizen bouwen voor het
    personeel.
    In een tijd van een scheet stond de boerderij niet meer
    achteraf, maar aan de rand van Alblasserdam.
    En dat is lange tijd zo gebleven.

    Kees is in 1951 op de boerderij geboren.
    Kees; En dat was heel dubbel, want ik ben als één van
    een tweeling geboren; ik was levend en mijn broertje is
    dood geboren.
    Dat was vreugde en verdriet tegelijk.
    Kees heeft daarnaast nog een oudere broer en een
    jongere zus.
    Het was ook niet altijd even makkelijk in die tijd.
    Kees;  We hebben twee keer te maken gehad met de
    koeienziekte 'abortus bang'.
    Dan moest de stal leeg, alles ontsmetten,nieuw vee
    kopen.
    Ja het was niet altijd even makkelijk om boer te zijn.
    En ik vond het heel erg voor de beesten.
    Boer Blom had dus koeien op de boerderij, maar ook
    varkens, enkele paarden en kippen.
    Kees;  Mijn moeder had de kippenfarm, ze had wel
    tweehonderd kippen.
    Honderd in het kippenhok buiten,en honderd kippen
    op de hooizolder.
    Daar liepen ze lekker rond te scharrelen.
    Naast de boerderij stond de huishoudschool
    'De Elzenhorst' .
    Kees;  Als het nodig was dan leverden wij daar eieren.
    Maar ook bij de Vroege Stichting, dat ging in grote
    manden met wel 50 of 100 eieren tegelijk.
    De paarden waren bedoeld voor het werk.
    Kees;  Een trekker had je toen nog niet.
    Maar we hadden één paard dat was een superpaard
    en mijn vader kon ook buitengewoon goed met
    paarden omgaan.
    Dat ene paard deed werkelijk alles voor die man.

    Sociaal trefpunt.

    De boerderij van de familie Blom was toendertijd al
    een soort sociaal trefpunt.
    Alles kon daar.
    Kees;  KDO had bijvoorbeeld elk jaar bij ons op het
    land uitvoering,dat
    was voor die tijd heel gewoon, maar dat kon bij ons
    ook gewoon.
    Wij stonden daar voor open.
    Zo had de Leeuwenzegel een keer een actie; Maak
    een rondvlucht boven je eigen dorp met een helikopter!
    Ja,en waar landt dat ding... bij boer Blom.
    En voor mij stond het als een paal boven water dat ik
    mee mocht, maar ik mocht niet mee...., boos dat ik was.
    We lachen er om.
    Kees heeft een topjeugd gehad, volgens zijn moeder
    was hij een heel lief jongetje.
    Lenske, de dochter van Kees,haakt daar lachend op in; 
    Maar dat is later wel bijgedraaid!.


    Het was gewoon altijd gezellig op de boerderij.
    Kees;  Vele mensen waren er welkom, alles kon.
    Was er ruimte ,advies of hulp nodig; ga naar boer Blom.
    Er werd een arrenslee opgeknapt in de woonkamer,een
    houte boot gebouwd achter in het land,alles kon.
    We waren ook lid van de Oranje Vereniging en als er
    vuurwerk op koninginnendag werd afgestoken van zo'n
    houten bord dan werd dat bord bij ons op de hooizolder
    in elkaar gezet.
    Zelf de pastoor deed een beroep op boer Blom ook al
    was het gezin niet eens katholiek.
    Of een aantal wielrenners die voorafgaand aan de
    wieleronde tijdens paardenmarkt, gewoon bleven
    overnachten.
    Kees;  En gewoon ook alle vriendjes en buurtkinderen
    speelden bij ons wegkruipertje.tikkertje,alles wat
    kinderen allemaal kunnen doen.
    Kees kan een heel boek vullen met verhalen en namen
    van mensen die allemaal bij de familie Blom terecht
    konden.
    Maar de buren stonden ook voor ons klaar,de stal werd
    één keer per jaar schoongemaakt, wanneer het vee naar
    buiten ging, dan kwamen alle buren helpen met
    schoonmaken.
    Je stond nooit in je eentje te schrobben aldus Kees.

    Open staan voor mensen met een beperking zat er ook
    vroeger al in.
    Er kwam ook altijd een jongen met downsyndroom bij
    ons langs,Huib uit de Noachstraat vertelt Kees.
    Die had zo z'n vaste loopje.
    Dan kwam hij langs en moest hij met mij vechten en
    mijn vader pesten en dan ging hij naar Neis den Ouden
    en daar speelde hij op de piano en dan ging hij naar die
    en mocht hij dat en dan ging hij naar die en dan kreeg
    hij een kwartje voor een zakje chips.
    Of hij ging met mijn broer en mij mee naar het land als
    we mest gingen rijden.
    Maar het was vaste prik,om twaalf uur moest hij naar
    huis.
    Hij deed alles mee.
    Kees zijn vrouw haakt ook in;  En toen je vader een keer
    te laat was...
    Toen kwam dat biologische klokje bij Huib,want ja er
    moest gemolken worden.
    Hij had de pony al ingespannen, het melkgoed erin
    gezet...nou we waren  net op tijd,want anders was hij
    al gegaan.
    Het zijn leuke herinneringen.

    Onteigening vanwege woningbouw.

    Maar Alblasserdam bleef zich verder uitbreiden.
    Kees ;  In 1967 werd de boerderij onteigend door de
    gemeente ten behoeve van de woningbouw.
    Ja dat boeren op die plek ging ook niet meer, wij
    waren de enige boerderij die daar nog zat.
    Het land werd ingezet voorde woningbouw.
    De plantsoenendienst trok in de hoeve en heeft er nog
    lange tijd gezeten.
    Daarna heeft de hoeve nog even leeg gestaan, waarna
    verschillende mensen er gebruik van hebben gemaakt,
    met uiteindelijk een kunstenares als bewoonster in het
    kader van antikraak bewoning.

    Het gezin Blom vertrok na de onteigening naar een
    woning aan de Oude
    Lijnbaan van waaruit Kees zes jaar later trouwde.
    Het echtpaar heeft twee dochters en een zoon.
    Dochter Lenske is dus nooit op de boerderij geweest,
    maar heeft wel genoten van de verhalen van haar oma.
    Lenske;  Als ik met mijn zusje bij oma ging logeren en
    we gingen ontbijten,dan kon oma zo heerlijk vertellen
    over vroeger.
    Al die verhalen die voorbijkwamen, zeker de verhalen
    uit de oorlog.
    Lenske vindt het jammer dat ze nooit op de boerderij is
    geweest,maar ze vindt het wel ontzettend leuk dat de
    hoeve mag blijven bestaan en dat deze bijzondere
    nieuwe bestemming krijgt.

    Beschermd dorpsgezicht.

    Er gaan verhalen dat de oude stal in de oorlog wel eens
    dienst kon hebben gedaan als bunker, de vloer bleek
    namelijk te bestaan uit een halve meter dik beton.                                                           De vloer van het voorhuis was voor een deel direct op een laag zand
                                                           gebouwd.
                                                           De vloeren moesten nu dus wel vernieud worden,want de nieuwe
                                                           Blomhoeve moet natuurlijk aan de hedendaagse wooneisen voldoen.
                                                           Kees reageert hierop;  Het klopt dat er hele dikke vloer in de stal lag,
                                                           maar zeer zeker niet omdat het een bunker zou zijn geweest.
                                                           Waarschijnlijk was die vloer zo dik bij gebrek aan genoeg betonijzer;
                                                           beton hadden ze genoeg maar ijzer konden ze in de oorlog wel ergens
                                                           anders voor gebruiken.
                                                           Een dikke vloer dus,waarschijnlijk uit praktische overwegingen.
                                                           Kees; Het was in principe een heel stevige boerderij, er was ook een
                                                           betonnen hooizolder,dat had je nergens.
                                                           De boerderij lag in zijn geheel ook wat hoger,met het oog op water-
                                                           overlast.
                                                           Wij hadden geen waterdeur.
                                                           Je kwam het woongedeelte in met een trapje en voor de kruiwagen was
                                                           er een opgaande stoep om in de stal te komen.

                                                           Omdat de boerderij in de oorlog is gebouwd,zijn er weinig originele
                                                           tekeningen van bewaard gebleven.
                                                           Desondanks wordt de boerderij zo veel als mogelijk naar de oude
                                                           staat heropbebouwd.
                                                           Ook nu zullen er veel oude details te zien blijven.
                                                           Zo wordt het voorhuis dat nog steeds te zien is langs de Randweg,
                                                           een beschermd dorpsgezicht.
28-06-2014.


28-06-2014.

28-06-2014.


19-07-2014. 01-09-2014.


01-09-2014. 06-09-2014


27-09-2014. 27-09-2014.


11-10-2014. 11-10-2014.

25-10-2014.


15-11-2014.


15-11-2014.


22-11-2014.

22-11-2014.


09-02-2015.

09-02-2015.


09-02-2015.


09-02-2015.

09-02-2015.
Randweg links. Randweg rechts.


Vondelaan.


Randweg.
   Koffiebar "De Poort"  
06-02-1993  Officiële opening van Koffiebar "De Poort".

  Randweg links.                    De Oude Torenbrug.
                    Ik ga de brug nog niet over dat kan altijd nog.


We gaan terug naar de Blokweerweg.Blokweerweg.Tussen de bomen de Ontmoetingskerk.    Blokweerweg.

    08-03-1965---De Herv.Gemeente,wijk 3,krijgt een nieuw
    pijporgel in de hal van de School met den Bijbel in de
    Weverstraat.
    13-10-1993---De eerste paal wordt geslagen. 

                                      Blokweerweg.

     14-03-1965---Bevestiging en intrede Ds. E.M.
     Pannekoek.
     07-12-1969---Ds. E.M. Pannekoek neemt afscheid.
     04-02-1973 Bevestiging en intrede Ds A.van Roon
     05-04-1981---Ds. A.van Roon gaat met emeritaat
     04-09-1983---Bevestiging en intrede Ds. M.J.G. Smith.
     19-08-1990---Ds. M.J.G. Smith neemt afscheid.
     ?-?-1998---Bevestiging en intrede Ds.Barmentlo.
     30-8-2009---Afscheid van Ds.Barmentlo.
     Blokweerweg.

     28-06-1972---De eerste paal gaat de grond in voor de
     nieuwe openbare school.

 Blokweerweg.

Terug blik op de Blokweerweg.


Einde Blokweerweg.HOME.