HOME.
Polderstraat 1
 We gaan van de Dam door de Polderstraat richting Oud-Alblas.


Blieck's Point.

Polderstraat 1.                                                                                                 
                                                                                                   Polderstraat 1 Bloemenzaak.

                                                       Johannes Cornelis Dorland begon in 1950 hier een bloemenzaak onder de naam Bloemenhuis Ixora.
                                                       Van s'morgens tot s'avonds laat kon men terecht voor een bloemetje.
                                                       In 1985 is hij gestopt.


 
Rechts is Polderstraat 3.

                   Polderstraat 3 Tabakswaren.                                                                                  Polderstraat 3 Rookwaren en snoep.

   Jan Pieter van Veen had een kruidenierswinkel Polderstraat 84.                           Nel Leeuwis-Sprong nam in 1958 de winkel van J.P.Veen over.
   In de oorlog werd het verwoest,en van Veen kon het pas gebouwde                     Ze verkocht rookwaren en snoep.
   pand no3 huren.                                                                                                     In 1988 is de winkel gesloten,en verbouwd tot woonkamer.
   In 1958 droeg hij de zaak over aan Nel Leeuwis-Sprong.

We kijken vanuit de Polderstraat naar de Dam.

Links de boerderij van A.Baan en rechts de oude en nieuwe kazerne.   (foto; circa 1920)
Achterkant van de woningen Polderstraat.  Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.Blik over de Alblas.    Aan het begin van de Polderstraat stonden links twee rijtjes huizen.
    Het eerste rijtje was de Nieuwe Karzerne,en het tweede rijtje met de
    lage huizen was de Oude Karzerne.
Bron foto's; Cor de Keizer   Streefkerk.
    De bakermat van de Smitten-familie stond in Alblasserdam
    ter plaatse van de boerderij Baan aan het begin van de
    Polderstraat.
    De Belg Jacqeus Luydert van Vreem kocht hier in 1646
    een smederij aan de Zuidhoek van de Polderstraat en
    kreeg de naam Jacqeus de smid aan den Dam.
    Zijn zoon Goris nam de smederij in 1694 over.
    Diens broer Jacqeusse kreeg uit zijn derde huwelijk elf
    kinderen,waaronder Fop die als voorvader van de
    werven L.Smit, J & K.Smit de Oude en Nieuwe werf kan
    worden beschouwd.
                     Polderstraat 4   Kapper.

    Evert van Dijk begon in 1932 een eigen kapperszaak.
    Ook deze zaak werd in de oorlog verwoest.
    Hij had een woonwagen gekocht waar het voorste gedeelte
    diende als kapperszaak en de rest om te wonen.
    Later kreeg hij een woning in de Peilsteeg ? en twee jaar
    later in de Oranjestraat 5.
    In 1951 opende hij in de Zeevaartstraat 55 een kapperszaak.
    Boven aan de Polderstraat staat het al oude bankje.
    Deze bank werd geschonken door huisarts T.A. Hooftman en
    houdt de herinnering levend aan het bombardement van 11 mei 1940.
    De bakstenen en mozaÔeksteentjes van de bank zijn afkomstig van het
    puin van het bombardement en werden voor dit doel zorgvuldig
    uitgezocht.
Bron foto; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.
  26-04-1984---Op de zuil van het oorlogsmonument wordt een stenen
  leeuw geplaatst.
Monument zonder leeuw.


Nederwaardhuis.
                                                                                     
                                                                                         Polderstraat 9a Auto-bootservicestation.


              Jan Korteland begon in 1972 in het pand van Lambinon een servicestation voor auto's,later werd de bootservice er aan toegevoegd.
              Echtgenote van Jan deed de winkel en de benzinepompen.
              In 1987 werd er een nieuwe hal geopend.
Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.
               Polderstraat 9a Rijwielhandel.

    Jacob Lambinon begon in 1957 hier een rijwielhandel.
    Het was een gedeelte van de boerderij van Gerrit Baan.
    In 1961 liet hij de zaak verbouwen.
    De zaken gingen goed en in 1972 verhuisde hij naar de
    van Eesterensingel 129.
    In 1996 heeft hij de zaak overgedaan aan Philip de Koning
    die er nog steeds zit. 

     Polderstraat 11-13 viswinkel.

     Leendert Koolmees begon in de Oude Karzerne een
     viszaak waar hij van uit huis verse en gebakken vis verkocht.
     Ook vente hij met vis tot aan de Vuilendam toe.
     In de oorlog werd alles verwoest,maar hij begon uit een keetje
     weer vis te verkopen.
     In 1942 werd er een nieuw winkel/woonpand gebouwd.
     Na de bevrijding ging de zaak pas goed lopen.
     In 1955 werd Leen 65 en is gestopt.
     Zijn zoon zette de zaak voort,maar is na enkele jaren gestopt.
     In 1963 kwam A.Doornhein erin met een snelbuffet.

     Polderstraat 13 Cafetaria.

     Rob en Nel Kennedie openden in 1965 een cafetaria op de
     hoek Polderstraat Oranjestraat.
     Het aanbod was gevarieerd.
     In 1970 gingen ze ook de bar en restaurant in de sporthal
     runnen.
     In 1980 zijn ze in de polderstraat gestopt en een jaar later in
     de sporthal.
Oranjestraat.
                                       Links de huizen van Vreeburg.
                                       Rechts de bakkerij van Jo Korteweg verderop
                                       de winkel van Neeltje de Bie.     
                            Oranjestraat 13 Bakkerij.

     Jacob Korteweg liet hier in 1908 een bakkerij met winkel en
     woonhuis bouwen.
     Hij bleef hier tot zijn pensioen wonen en werken.
     In 1948 is Jacob met pensioen gegaan en zette zijn zoons
     Piet en Jo de zaak voort tot 1965.

Het witte huis daar zat vroeger Huisman.  
                                                                   Links over de brug zat Huisman.

                     Oranjestraat 6   Kruidenier supermarkt.

       Toen Jan Huisman van school kwam werd hij knechtje bij
       kruidenier Arie van Zessen.
       Waar hij de boodschappen met de hondekar bij de klanten bracht.
       In 1937 begon hij voor zichzelf maar woonde nog bij zijn ouders.
       Later kon hij de winkel van Meintje de Bie overnemen.
       Jan overleed op 24 jarige leeftijd,en zijn zusters Nel en Adriana
       en Hermien gingen verder.
       In 1971 opende men een cash en carrybedrijf in de voormalige                     kolenloods van van der Leer.
 Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.
                               Oranjestraat 14 Transportbedrijf.

     Adrianus Bochanen begon in 1939 een transportbedrijf op Oranjestraat        14.
     Rond 1954 verhuisde hij naar Zuiderstek 70.
     Daarna ging hij naar de Westkinderdijk in het pand van zijn ouders.
     Daarna verhuisde hij naar de Geref Kerk aan de Oostkinderdijk.
     In 1996 is hij met zijn bedrijf gestopt en verhuist naar Nw-Lekkerland.


                               Oranjestraat 46 Tabakswinkel.

     Aart Kooij begon hier van uit huis tabakswaren te verkopen.
     Van uit het schuurtje achter het huis verkocht hij ook wasmiddelen
     petroleum en touw en rubbermaterialen.
     Toen de kabelfabriek open ging is hij daar als portier gaan werken.


                      De eerste huizen in de Oranjestraat worden            
                      gesloopt voor de tunnelbouw. (12-04-1983)
Watersnood 1953.
  We gaan weer terug naar de polderstraat en gaan rechtsaf.
     Polderstraat 15 Hengelsport speelgoed cadeauartikelen.

     Hier stond de winkel van Wout Veen en er werd in 1950
     een nieuw pand gebouwd.
     Johannes Koolmees kocht dit pand om er een winkel te
     beginnen.
     In 1951 begon zijn zoon de winkel 't Hoekje ze verkochten
     rookwaar en huishoudelijke artikelen.
     Later ging hij meer over op hengelsportartikelen.
     In 1976 werd de zaak verkocht aan Bertus Gaal.
     04-10-1982---Jeanette Vervelde begint met een kapsalon.
     Er zit nog steeds een kapperszaak in. (2008) 

                                                                                 Polderstraat 15  GalanterieŽn en speelgoed.

                                                                          Wouter Veen is in 1923 begonnen als stoelenmatter.
                                                                          Rond 1928 liet hij op de hoek Polderstraat Oranjestraat
                                                                          een woon/winkelpand bouwen.
                                                                          Hij ging daar galanterieŽn speelgoed kinderstoelen en
                                                                          wiegen verkopen,
                                                                          Het pand is in 1940 totaal verwoest,hij ging verder in de
                                                                          blokmakerstraat no 28.
                                                                          Na de oorlog ging hij verder in de Fobsmitstraat 18.
                                                                          Dochter Maria heeft samen met haar man de zaak tot 1992 voortgezet.
  Dit bleef er in 1940 over van de winkel van Wout Veen. 
Klik hier naar de volgende pagina Polderstraat 2.

HOME.