Polderstraat 1a


  We gaan van de Dam door de Polderstraat richting Oud-Alblas.
Blieck's Point.Polderstraat 1
Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

                                   Polderstraat 1 Bloemenzaak.

         Johannes Cornelis Dorland begon in 1950 hier een
         bloemenzaak onder de naam Bloemenhuis Ixora.
         Van s'morgens tot s'avonds laat kon men terecht
         voor een bloemetje.
         In 1985 is hij gestopt.
         Cor Dorland ventte ook bloemen uit in plan Dam,
         plan inderdijk en omliggende gemeente.
         Zaterdagmiddag stond hij onder aan de Plantageweg.
         In 1985 is de zaak gesloten.                         

                           Polderstraat 3 Tabakswaren.

   Jan Pieter van Veen had een kruidenierswinkel
   Polderstraat 84.
   In de oorlog werd het verwoest,en van Veen
   kon het pas gebouwde pand no3 huren.
   In 1958 droeg hij de zaak over aan Nel Leeuwis
   -Sprong.

Rechts is Polderstraat 3.
Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

Rechts is Polderstraat 3.
                      Polderstraat 3 Rookwaren en snoep.

        Nel Leeuwis-Sprong nam in 1958 de winkel van
        J.P.Veen over.
        Ze verkocht rookwaren en snoep.
        In 1988 is de winkel gesloten,en verbouwd tot
        woonkamer.

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

     We kijken vanuit de Polderstraat naar de Dam.
     Links de boerderij van A.Baan en rechts de oude
     en nieuwe kazerne.   (foto; circa 1920)Achterkant van de woningen Polderstraat.
Blik over de Alblas.

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

    Aan het begin van de Polderstraat stonden links twee
    rijtjes huizen.
    Het eerste rijtje was de Nieuwe Karzerne,en het tweede
    rijtje met de lage huizen was de Oude Karzerne.

Bron foto's; Cor de Keizer   Streefkerk.

    De bakermat van de Smitten-familie stond in
    Alblasserdam ter plaatse van de boerderij Baan aan het
    begin van de Polderstraat.
    De Belg Jacqeus Luydert van Vreem kocht hier in 1646
    een smederij aan de Zuidhoek van de Polderstraat en
    kreeg de naam Jacqeus de smid aan den Dam.
    Zijn zoon Goris nam de smederij in 1694 over.
    Diens broer Jacqeusse kreeg uit zijn derde huwelijk elf
    kinderen,waaronder Fop die als voorvader van de
    werven L.Smit, J & K.Smit de Oude en Nieuwe werf kan
    worden beschouwd.

                     Polderstraat 4   Kapper.

    Evert van Dijk begon in 1932 een eigen kapperszaak.
    Ook deze zaak werd in de oorlog verwoest.
    Hij had een woonwagen gekocht waar het voorste
    gedeelte diende als kapperszaak en de rest om te wonen.
    Later kreeg hij een woning in de Peilsteeg ? en twee jaar
    later in de Oranjestraat 5.
    In 1951 opende hij in de Zeevaartstraat 55 een kappers-
    zaak.

                                                                        Boven aan de Polderstraat staat het al oude bankje.
                                                                        Deze bank werd geschonken door huisarts T.A. Hooftman en
                                                                        houdt de herinnering levend aan het bombardement van 11 mei 1940.
                                                                        De bakstenen en mozaďeksteentjes van de bank zijn afkomstig van het
                                                                        puin van het bombardement en werden voor dit doel zorgvuldig uitgezocht. 


            26-04-1984---Op de zuil van het oorlogsmonument
            wordt een stenen leeuw geplaatst.

Bron foto; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.


Monument zonder leeuw.
Enige foto's van het monument.


                                                                                         Polderstraat 9a Bootservicestation.

                                      Jan Korteland begon in 1972 in het pand van Lambinon een servicestation
                                      voor auto's,later werd de bootservice er aan toegevoegd.
                                      Echtgenote van Jan deed de winkel en de benzinepompen.
                                      In 1987 werd er een nieuwe hal geopend.              Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.               Polderstraat 9a Rijwielhandel.

    Jacob Lambinon begon in 1957 hier een rijwielhandel.
    Het was een gedeelte van de boerderij van Gerrit Baan.
    In 1961 liet hij de zaak verbouwen.
    De zaken gingen goed en in 1972 verhuisde hij naar de
    van Eesterensingel 129.
    In 1996 heeft hij de zaak overgedaan aan Philip de
    Koning die er nog steeds zit.      Polderstraat 11-13 viswinkel.

     Leendert Koolmees begon in de Oude Karzerne een
     viszaak waar hij van uit huis verse en gebakken vis
     verkocht.
     Ook vente hij met vis tot aan de Vuilendam toe.
     In de oorlog werd alles verwoest,maar hij begon uit een
     keetje weer vis te verkopen.
     In 1942 werd er een nieuw winkel/woonpand gebouwd.
     Na de bevrijding ging de zaak pas goed lopen.
     In 1955 werd Leen 65 en is gestopt.
     Zijn zoon zette de zaak voort,maar is na enkele jaren
     gestopt.
     In 1963 kwam A.Doornhein erin met een snelbuffet.

     Polderstraat 13 Cafetaria.

     Rob en Nel Kennedie openden in 1965 een cafetaria op
     de hoek Polderstraat Oranjestraat.
     Het aanbod was gevarieerd.
     In 1970 gingen ze ook de bar en restaurant in de sporthal
     runnen.
     In 1980 zijn ze in de polderstraat gestopt en een jaar later
     in de sporthal.Oranjestraat
Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.
          Links de huizen van Vreeburg.
          Rechts de bakkerij van Jo Korteweg verderop
          de winkel van Neeltje de Bie.


                            Oranjestraat 13 Bakkerij.

     Jacob Korteweg liet hier in 1908 een bakkerij met
     winkel en woonhuis bouwen.
     Hij bleef hier tot zijn pensioen wonen en werken.
     In 1948 is Jacob met pensioen gegaan en zette zijn
     zoons Piet en Jo de zaak voort tot 1965.Het witte huis daar zat vroeger Huisman.

Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

                          Links over de brug zat Huisman.

                     Oranjestraat 6   Kruidenier supermarkt.

       Toen Jan Huisman van school kwam werd hij knechtje
       bij kruidenier Arie van Zessen.
       Waar hij de boodschappen met de hondekar bij de
       klanten bracht.
       In 1937 begon hij voor zichzelf maar woonde nog bij
       zijn ouders.
       Later kon hij de winkel van Meintje de Bie overnemen.
       Jan overleed op 24 jarige leeftijd,en zijn zusters Nel en
       Adriana en Hermien gingen verder.
       In 1971 opende men een cash en carrybedrijf in de
       voormalige kolenloods van van der Leer.Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.                  Oranjestraat 14 Transportbedrijf.

     Adrianus Bochanen begon in 1939 een transportbedrijf
     op Oranjestraat14.
     Rond 1954 verhuisde hij naar Zuiderstek 70.
     Daarna ging hij naar de Westkinderdijk in het pand van
     zijn ouders.
     Daarna verhuisde hij naar de Geref Kerk aan de Oost-
     kinderdijk.
     In 1996 is hij met zijn bedrijf gestopt en verhuist naar
     Nw-Lekkerland.


                    Oranjestraat 46 Tabakswinkel.

     Aart Kooij begon hier van uit huis tabakswaren te
     verkopen.
     Van uit het schuurtje achter het huis verkocht hij
     ook wasmiddelen petroleum en touw en rubber-
     materialen.
     Toen de kabelfabriek open ging is hij daar als
     portier gaan werken.

Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.
     De eerste huizen in de Oranjestraat worden            
     gesloopt voor de tunnelbouw. (12-04-1983) Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.


Watersnood 1953.
     Polderstraat 15 Hengelsport speelgoed cadeauartikelen.

     Hier stond de winkel van Wout Veen en er werd in 1950
     een nieuw pand gebouwd.
     Johannes Koolmees kocht dit pand om er een winkel te
     beginnen.
     In 1951 begon zijn zoon de winkel 't Hoekje ze
     verkochten rookwaar en huishoudelijke artikelen.
     Later ging hij meer over op hengelsportartikelen.
     In 1976 werd de zaak verkocht aan Bertus Gaal.

     04-10-1982---Jeanette Vervelde begint met een kapsalon.
     Er zit nog steeds een kapperszaak in. (2008)
                        Polderstraat 15  Galanterieën en speelgoed.

  Wouter Veen is in 1923 begonnen als stoelenmatter.
  Rond 1928 liet hij op de hoek Polderstraat Oranjestraat
  een woon/winkelpand bouwen.
  Hij ging daar galanterieën speelgoed kinderstoelen en
  wiegen verkopen,
  Het pand is in 1940 totaal verwoest,hij ging verder in de
  blokmakerstraat no 28.
  Na de oorlog ging hij verder in de Fobsmitstraat 18.
  Dochter Maria heeft samen met haar man de zaak tot
  1992 voortgezet.Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.
Dit bleef er in 1940 over van de winkel van Wout Veen.


Polderstraat.Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

   Foto links; Café Krijntje Muilwijk.
   
              Polderstraat 41-43 Café.

   De grondleggers waren zijn schoonouders.
   De vrouw van Krijn runde het café overdag.
   Na het overlijden van Krijn heeft zijn dochter
   Jantje Nelly de zaak nog tot eind jaren zeventig
   voortgezet.
                             Polderstraat.38-40.
 
     15-03-1963---Opening van de verf en behangerswinkel
     Twigt's Schildersbedrijf.

Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

                    Polderstraat 38-40 Schilder.

    Adrianus Twigt begon in 1913 een schildersbedrijf in de
    Joodenbreestraat.
    Voor 1917 verhuisde hij naar de Polderstraat 38.
    In 1933 kocht hij een stukje grond om er een nieuwe
    woning
    en werkplaats op te zetten.
    In 1963 werd er een gedeelte van de werkplaats
    verbouwd tot winkel.
    De zonen Bas en Piet namen de zaak van Janus over.
    Piet trok zich in 1966 terug en begon voor zichzelf.
    Zijn zoon Aart derde generatie nam in 1982 het
    schildersbedrijf over.
    Bas stopte in 1992 pas met werken.Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

 ZO VADER ZO ZOON.
     In het eerste woonhuis links woonde de Kloe.

     Polderstraat 54 Bouw -onderhoudsbedrijf.

     Firma J.C de KLoe was een begrip in Alblasserdam.
     Jan Christiaan en Cornelis zette het bedrijf voort toen
     hun vader overleed.
     Chris overleed op 65 jarige leeftijd.
     Kees was ook een groot paardenliefhebber en lid ven
     de rijvereniging Beyaert en van Glijen en Rijen.
     Cees overleed plotseling op 66 jarige leeftijd.
     Zijn zoon koos niet voor de bouw maar voor de
     medische wereld,dus werd het bedrijf opgeheven.


 
                  Polderstraat 56   Groenteboer -kruidenier.

  Pieter Veen begon als tuinder en ging later venten
  met groenten.
  Later begonnen ze een kruidenierszaak die door
  zijn vrouw werd gerund.
  Piet werd ook grossier in aardappelen groenten
  en fruit.
  Hij bediende de groenteboeren van Alblasserdam
  en omstreken.
  Hij kwam ook bij mijn broer Jan Bas,die kwam
  weleens
  wat  tekort en dan moesten wij het bij Piet Veen halen.
  Maar het ergste was Piet had een hond en als die dan
  los liep dan had ik het niet meer zo ging dat beest tekeer.
  Piet is in 1965 op 55 jarige leeftijd overleden.
  De zaak is nog enige tijd voortgezet door Nico Zanen.
  (knecht van Piet Veen)
Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

Dit is de groentewagen van P.Veen.                                                                                      Polderstraat 56 en 71 Woninginrichting.  

                                        Willem Pieter de Jager begon in 1968 een zaak in woninginrichting.
                                        Willem kon de twee tegenover elkaar gelegen panden van de
                                        stoffeerderij Jan Visser overnemen.
                                        In december 1972 nam hij het pand van Verhoeff op de Dam over.
                                        Met de koop van de zaak van mevr van Es kwam er in 1985
                                        ruim 100 m2 winkelvloer.
                                        In 2000 volgde een flinke renovatie.


     Polderstraat 71  Kruidenier kapper.

     Pieter de Bie had een kruidenierswinkel in de
     Polderstraat.
     Ook zijn zoons Gerrit en Pieter werden winkelier,Pieter
     volgde zijn vader op.
     Ze waren beide ook kapper maar Pieter kon het vak niet
     meer doen,omdat hij blind werd.

     Polderstraat 71 Levensmiddelen-textiel.
     
     Na de lagere school trok Adrianus de Bruin er al op uit
     met manufacturen.
     In 1948 kocht hij de zaak van de weduwe van Pieter
     de Bie Polderstraat 71.
     In 1955 verhuisde hij naar de Pinksterbloemstraat 2.
     In 1981 is hij om gezondheidsredenen gestopt.

     Polderstraat 71   Fouragehandel dierenspeciaalzaak.

     Adrianus Benjamin de Haan begon in 1954 een
     fouragehandel en kleindier benodigdheden.
     Zijn vrouw runde overdag de winkel terwijl Adriaan met
     de auto met meel op stap ging.
     In 1966 verhuisde hij naar de Dam 73 en werd de
     fouragehandel afgebouwd.
     In deze grotere winkel werd het assortiment flink
     uitgebreid en werd het een echte dierenspeciaalzaak.
     In 1988 is hij gestopt.Kantlijn maart 2015.

                      Polderstraat 75 Rijwielhandel.

     Arie Pieter en Jan Groenendijk begonnen in 1938 een
     rijwielhandel en moffelinrichting.
     Arie en Jan speelde in hun vrije tijd in een band om wat
     bij te verdienen.
     In 1960 hebben ze de zaak in de Polderstraat gesloten.
     Arie ging in de Kastanjelaan 37 alleen verder met de
     rijwielhandel,tot zijn overlijden in 1972.

 

       
     Polderstraat 79   Kruidenierswinkel.

     Johannes Kruijthof had een kruidenierswinkel in de
     Polderstraat.
     In 1928 nam zoon Cornelis de zaak over.
     Zijn moeder ging achter de winkel wonen.
     Toen Cornelis vroeg overleed ging zijn vrouw
     alleen verder.
     Rond 1950 is de zaak gesloten.

     Polderstraat 62   Kolen-olie-autohandel.

    Geerit van Dijk had een winkel in huishoudelijke
    artikelen.
    Zijn zoon Jan nam de zaak over en vestigde zich
    op Polderstraat 62 en verkocht petroleum en
    Lodaline.
    Jan ging over op alleen kolen en olie en was
    schoorsteenveger.
    Hij kreeg hulp van zijn zoons,maar Gerrit zette de
    zaak voort.
    Gerrit verhuisde naar Polderstraat 85.
    Rond 1972 ging men over op auto verkoop.
            Polderstraat 78   Land en tuinbouwbedrijf.

     Arie Zwartbol begon in 1946 samen met broer Aalbert
     een tuindersbedrijf .
     Arie werkte voor die tijd bij boer Gerrit Baan.
     Rond 1950 trok Aalbert zich terug en is bij de gemeente
     gaan werken.
     Arie ging verder op Rapenburg 36 verder en later
     op no 58.
     Wegens onteigening is hij in 1961 gestopt en is bij
     Nederhorst gaan werken.

             Polderstraat 82 Brood en banketbakker.

     Hendrik Dijk en broer Gerrit Dijk begonnen in 1941
     een bakkerij in de Polderstraat 82.

     Waar je nu op kijkt stond volgens mij vroeger de
     boerderij van Gerrit en Piet Zwartbol. Dit rijtje staat haaks op de Polderstraat.         Polderstraat 85   Petreoleum en wasmiddelen.

     Jacob Bol begon in 1968 een handel in petreoleum en
     gasflessen.
     Hij verhuurde ook geisers voor twee gulden per maand.
     In 1973 heeft hij de zaak overgedaan aan Arie de Groot.

        Polderstraat 87   Groenten en fruit.

     Bastiaan Twigt handelde al rond 1900 in seizoens
     artikelen,zoals groenten en fruit.
     Bas opende rond 1920 een galanteriezaak in de
     Polderstraat.maar die werd in de oorlog verwoest.
     Daarna ging hij naar Cortgene 4 waar hij van1944 tot
     1960 heeft gezeten.

        Polderstraat 90 Tuinman vuilnisophaler.

     Arie Versnel was tuinman grondwerker en haalde vuilnis
     op toen er nog geen gemeentereiniging was.
Met paard en wagen haalde hij het vuil op.    Voor de slagerij in de Polderstraat.
    De man met de hoed is slager van Veen,met voor
    hem zittend dochter Margje (geb 1925)
    Dochter Lammi staat tegen de muur geleund.
    Foto rond 1933.

Bron foto's;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.
                                            Polderstraat 108 Slager.

        Jantinus van Veen (Tinus,geb.1880 Hoogeveen) had
        een slagerij in de Polderstraat.
        Hij was gehuwd met Maria de Bondt (Marie, geb.
        1886 Oud-Alblas) en ze kregen elf kinderen.
        In 1944 en 45 werkte hij in de centrale keuken.
        Na de oorlog ging hij verder met de slagerij.
        Zijn knecht Joost van de Linden nam in 1948 de
        zaak over.


        Slager van Veen met echtgenote en dochter
        Lammigje geb.1916.
    Polderstraat 110 Oliehandel.

    Nicolaas van Asperen had een handeltje in olie.  

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.


     Polderstraat A142  (voor 1940) Hooihandelaar.

     Hendrik Zwartbol was boer en hooihandelaar.
     De boerderij is in 1944 gesloopt in opdracht
     van de bezetters.

     Polderstraat 89 Beroepvisser.

     Leendert Stigter had het bedrijf van zijn vader
     overgenomen die ook visser was.
     Het beroep van visser was erg zwaar,Leendert is
     tot zijn 79e jaar doorgegaan en in 1976 gestopt.


Bron; tentoonstelling HVWA


                                             Polderstraat 91 IJsverkoop olie en kruidenierswaren.

                                      Jan Jacob Goudswaard is begonnen met ijsverkoop in Kortland.
                                      In 1938 woonde hij in de Oranjestraat 346.
                                      Vlak voor de oorlog heeft Jan in de Polderstraat een ijszaak geopend   
                                      naast café van Muilwijk.
                                      Daarna is hij ook petroleum,klompen en wat kruidenierswaren gaan verkopen.


Polderstraat 93Bron foto's;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.
Bron foto's; Tentoonstelling H.V.W.A.    
                                                            Polderstraat 93 Zuivelhandel.

                                          Dirk Verboom begon rond 1930 melk te verkopen vanuit de
                                          boerderij van zijn ouiders.
                                          Dirk ging in 1963 op Polderstraat 91 wonen.
                                          In 1976 ging Dirk met pensioen en zoon Jacob volgde hem op,
                                          en schafte een SRV wagen aan.
                                          Samen hebben ze de zaak tot 1990 voortgezet.
                                          Thans beheert hij een supermarkt in Kesteren.

 Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens. Schaatsen op de Alblas.    Polderstraat 113   Metsel-timmer en onderhoudsbedrijf.

    Pieter Stout en Gijsbert Stout begonnen in 1974 een
    onderhoudsbedrijf.
    Ze hadden veel plezier aan het onderhoud van de
    Kinderdijkse molens.
    In 1986 kwam zoon Gijsbert Johannes in de zaak.
    Hij nam die in 1993 over en ging naar Papendrecht.

Voltastraat.  Huisman keukens.            Voorheen Showroom Garage Verloop.
We kijken even om het hoekje en zien ook Huisman Klus Wijs.Verloop  (zie plantageweg 20-22)  is anno 2013 ? ook gestopt.
Sportschool.
Gebruikte bedrijfswagens.               Dit is anno 2013 ook weg.

Sels Auto's    Voltastraat.-Hoek Edisonweg .(rechts)
 Voltastraat.-Hoek Edisonweg .(links)


We gaan weer terug naar de Polderstraat.
 
  
Polderstraat 131 Houthandel.

    Ocker van der Hoogt begon in 1925 een houthandel.
    Zijn broer Piet heeft de houthandel overgenomen maar
    spoedig verkocht aan Buizert.

    Polderstraat 131 Landbouwmachinefabriek.

    Adriaan Wouter Buizert begon in 1938 een zaak in
    landbouwmachines.
    Buizert had metaaldraaiers ijzerwerkers en afschrijvers
    in dienst.
    Buizert is in 1950 gestopt.

    Polderstraat 131 Scheepsinstallaties.

    De firma Korsten begon in 1950 een zaak in
    scheepsinstallaties.
    Keizer en Mes hebben 1953 de zaak overgenomen,
    maar zijn verhuist naar Capelle a/d IJssel.

De rondvaartboot van het kanoverhuurbedrijf de Vinkenwaard komt eraan.
Polderstraat.

We gaan over van de Polderstraat naar de Vinkenpolderweg.  

Zo staat de Maria Hoeve anno 2012 erbij,klaar voor de sloop.


Op donderdag 30 september rond 16.00 gaat de oude boerderij van Blom in vlammen op.


Bron van deze zes foto's zijn van ALBLASSERDAMSNIEUWS.De reiger kijkt naar de puinhopen.

Nieuwbouw 4 woningen.


Vinkenpolderweg.2-4
Dit is ook verleden tijd anno 2019 zie nieuwbouw hier onder..
 
   Vinkenpolderweg 2-4   Ned Middenstandsbank.
   
   Makelaar Walter Romeijn starte in zijn kantoor op de
   Vinkenpolderweg 4 later kwam no 2 erbij een agentschap
   van de Ned Middenstandsbank.
   In 1972 werd een nieuw kantoor geopend op de
   Plantageweg.
   In december 2003 werd de bank op de Plantageweg
   opgeheven.

   Vinkenpolderweg 4 Assurantie makelaar.

   Wouter Romeijn begon in 1936 een assurantiekantoortje
   later kwam er de makelaardij erbij.
   Na het overlijden van Wout Romeijn ging zoon Bas verder
   met   het bedrijf.
   In de jaren tachtig kwam zijn zoon Wouter in de zaak die ze
   samen tot 1992 hebben gerund.
   Wouter is samen met Dick Veldhoen verder gegaan op de
   Plantageweg 22.
   Momenteel zitten ze op de Haven 25.  Vinkenpolderweg.
       Boerderij van Piet Lagerwerf.       
       Staat op punt om gesloopt te worden.
       (ik ben de datum vergeten aldoende leert men.)

    Vinkenpolderweg 17a Metaalhandel en autosloperij.

    Autosloperij en metaalhandel De Brug is opgericht in
    juli 1974.
    Men begon op Zwarte Paard 1 in de boerderij van
    Haspel.
    In 1982 moesten ze verhuizen,en gingen naar de Vinken-
    polderweg 17a.

Op de plek van de boerderij kwamen nieuwe woningen.
Het eindresultaat.


Vinkenpolderweg.De Baan. Vinkenhof.

                    Vinkenpolderweg 14 Bakkerijgrondstoffen.


                    Jan Boon begon rond 1950 alsgrossier in
                    bakkerijgrondstoffen.
                    Rond 1962 is hij gestopt met de groothandel.

Bron foto's;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.


De opslagplaats en bestelauto van Jan Boon.

Vinkenpolderweg.


Vinkenpolderweg.


De beroemde kruising in Alblasserdam.

Zo is het nu 08-02-2020.


Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.


    Vinkenpolderweg 32  Transportbedrijf.

    Christiaan Lodewijk Bosse begon in 1953 als melkrijder.
    Hij haalde bij  de boeren de melkbussen op en bracht ze
    naar de melkfabriek.
    Hij heeft zestien jaar lang de melkbussen opgehaald.
Melkwagen van Chris Bosse.


Vinkenpolderweg. 
                                  Waterleiding.
 
               12-11-1965---Burgemeester L. Looy
               opent het nieuwe waterleidingbedrijf.
Vinkenpolderweg.      ??-07-1990---André Verschoor en Hanneke Meijer starten een kanoverhuurbedrijf.


     Aan de overkant zien we het appelhuis.
     Bij het Hof Souburg behoort ook het ,,Appelhuisje"
     waar tot omstreeks 1930 nog appels op de twee
     zolders werden bewaard.

 Aan de overkant zien we de boerderij van Hof Souburg.
 Ingang Souburgh in en rechts staan deze woningen.

Deze woningen staan net naast de ingang van Souburgh.


                                                                             
                                                    Vinkenpolderweg 37 Transportbedrijf.

                                                               
                             Grondlegger was Dirk Kroon uit Molenaarsgraaf met zijn schip Eben Haezer.
                             Zoon Teunis  nam na het overlijden van zijn vader Dirk de zaak over.
                             Tijdens de oorlog bleven ze doorvaren en in 1945 nam zoon Gerrit het schip over.
                             Deze vond hij te klein en kocht in 1947 m.s  Hoop op Welvaart.


                                            Ik heb nog een paar leuke foto's van een oude stal gemaakt op de boerderij van van Hemert.
                                                                         Dit is het einde van de Polderstraat.
HOME.