KERKSTRAAT 2a


Nu komen nog foto's van de uitbreiding van de begraafplaats 2012-2013.











































Dit was de uitbreiding van de begraafplaats.
Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens 







             We kijken van de begraafplaats de kerkstraat in.







           Vroeger konden we langs het kerkhof verder,
           nu gaan we langs de Meursingstraat naar Kortland.

           Tussen haakjes dit kan allleen met de fiets.








         Vroeger stond tussen de begraafplaats en Kortland
         nog een boerderij van boer Tuytel.
         Op de achtergrond de boerderij.
Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens  




    De gemeente koopt de boerderij van Dhr.Tuijtel
    voor 85.500 gulden in verband met de uitbreiding
    van de begraafplaats.
    De boerderij van Tuytel wordt gesloopt voor de
    uitbreiding van de begraafplaats.












En zo komen we in Kortland aan.

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens 







Zo was het vroeger.











Kortland.







                            Kortland 9  Carrosseriebedrijf.

       Cornelis van der Plaat begon in begin jaren 20 een
       carrosseriebedrijf in Kortland.                        
       Cornelis voorzag vele auto's een carosserie opbouw.
       In 1928 verhuisde hij naar Schiedam.











Kortland.








      Hier woonde vroeger Herman Bas ouderling bij de
      Geref Gem in Ned hij was alom bekend.








             Kortland 14   Olie-gas-klompenhandel.

    Klasinus Kristiaan Roodnat begon in 1956 na overname
    van een kleine klantenkring met verkoop van Esso-
    petroleum.
    Later kwam er ook nog Esso-gas en klompen en
    wasmiddelen bij.
    Later verhuisde hij naar Kerkstraat 74.
    In 1984 heeft hij de oliehandel verkocht. 

 Bron foto's;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.









Kortland.
!959




 Bilderdijkstraat.







    Kortland 15  Tuincentrum groente en bloemenwinkel.

    Cornelis van Namen had in Kortland een mooi pand,
    van waar hij uit een tuincentrum dreef.
    In 1970 opende hij achter zijn woning ook een groente-
    winkel.
    De zaak is in 1987 opgeheven.









Kortland.




Van Lennepstraat.




Kortland








           Van uit dit huis werden boten verhuurt.
           (het huis zag er toen wel anders uit)




Achterkant van het bedrijf.


      Kortland 37 Botenbouw en verhuur en doe het zelf.

      Jan de Bruin  begon in 1932 met dit bedrijf.
      Hij bouwde en verhuurde en verkocht houten
      vis en roeibootjes.
      In 1965 is Jan gestopt met het bouwen van boten.
 Bron foto's;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.





Samen in de verhuur boten.











Kortland hier stond vroeger de ijstent.

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens 

   De oude ijstent.

   01-02-1947 De ijsclub organiseert een hardrijderij voor
   mannen op de korte baan op de Alblas.
   05-02-1947 De ijsclub organiseert een ringtikkerij.
   15-02-1947 aan de Rondrit Alblasserwaard doen 575
   schaatsers mee.
   22-02-1947 Weer een Rondrit Alblasserwaard.
   29-12-1964---A.Y.C. verkoopt de oude houten ijstent.












Kortlandsebrug






 


    Kortlandsebrug met op de achtergrond de oude ijstent.  
    22-05-1953 De Kortlandsebrug krijgt een nieuw
    wegdek en is tot 26 mei voor het verkeer gesloten.



 Kortlandsebrug. De Kortlandsebrug wordt vervangen.



Nu krijgen we foto's van de nieuwbouw van de Kortlandsebrug.













Dit waren foto's van de nieuwbouw Kortlandsebrug.


Zo is het geworden.




We kijken op de brug naar links.




We kijken op de brug naar rechts.




                                                           We kijken enige maanden later weer naar rechts.
                                       En dan vragen we ons af wat is hier gebeurd waar zijn de bomen gebleven ????






Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens






We zijn de brug over rechtdoor gaan we naar Oud-Alblas,maar we gaan linksaf richting Nieuw-Lekkerland.



We gaan het Kortlandpad op.







Moeder kijkt of het veilig is. Ja hoor we kunnen over.


Deze twee foto"s zijn de bovenkant van het bord.



















Deze twee foto"s zijn de onderkant van het bord.









De nieuwe ijstent.










 IJsbaan.









   Ze hadden dit gebouw nog maar heel kort en toen
   brandde het helemaal af.
   26-01-1961---Op het terrein van dhr A.J. Blom
   opent de A.Y.C. haar nieuwe ijsbaan.








    20-08-1957..Tijdens een exploratieboring in de
    Kortlandse polder heeft de N.A.M. enige olie op
    een diepte van 1500 meter aangeboord.
    16-09-1957---Dagelijks rijden ongeveer tien tankauto's
    met olie naar Pernis.




Hier zijn ook de bomen verdwenen.




Het is wel mooi geworden.






                                 Kortlandsche Kade.  Cafe

      Het witte pandje werd vroeger bewoond door Meindert
      van Herk.
      Hij was voorslager bij de smid,maar had thuis een klein
      café.
      Hij is zeer oud geworden.
      Het pand is in 1987 afgebroken,maar is ook weer
      herbouwd.



                                  Kortlandse molen.

           
De Kortlandse molen werd in 1890 gebouwd ter
           vervanging van een ter plaatse staande wipmolen
           uit 1720.
           Hij bemaalde tot december 1953 de polder
           Kortland.
           Het scheprad bevindt zich buiten de molen.
           12-07-1954. De gemeente koopt de Kortlandse
           molen voor1500 gulden.
           28-08-1986---De gemeente Alblasserdam ver-
           koopt de Kortlandse molen voor1gulden aan de
           stichting tot instandhouding
           van molens in de Alblasserwaard en de
           Vijfheerenlanden.













  De meeuwen rusten wat uit.















We hebben hier genoeg gezien we gaan weer terug naar de Kortlandsebrug.



Kortland rechts.




Dit is ook alweer verleden tijd,want het is afgebroken.



In Januari 2014 zijn ze begonnen met nieuwbouw.


















Deze foto is vanaf de Oude Torenbrug genomen.---En is het einde van de nieuwbouw.




Boerderij van Ad Blom.
Dit is inmiddels ook verleden tijd want ze zijn vertrokken naar het noorden. (mei 2010) 



De nieuwe eigenaar heeft de oude boerderij gesloopt,en heeft
nieuwe schuren en woningen laten bouwen,maar dan verder het land in.




Eind 2016.





22-11-2018





genomen 26-02-2019.
genomen 26-02-2019.



De boerderij van Frans Verspui,ook al verleden tijd zijn zoon Piet heeft de boerderij overgenomen.






Ingang Hof Souburg





     
       Even iets ter verduidelijking we zijn nu toch op het Hof Souburg,dan kunnen we ook de foto's van de
       monumentendag 2010 er wel bij zetten.
       Dan krijgen we alles mooi te zien en staat alles bij elkaar.

   
                                                                      De geschiedenis van Hof Souburg.

                             Rond 1280.
                             De zeeuwse edelman Nicolaas van Souburg koopt het ambacht Alblas (Oud-Alblas en Alblasserdam.
                             Waarschijnlijk stichte hij een kasteel op deze plaats.
                             14e eeuw.
                             Het kasteel is dan waarschijnlijk gesloopt.
                             Aan de overkant van de Alblas in de Lange Steeg wordt een versterkt huis gebouwd.
                             Hierbij zijn stenen van Souburg gebruikt.
                             15e eeuw.
                             Op de huidige plaats van de boerderij heeft mogelijk reeds een hofstede gestaan.
                             Voor 1733.
                             Werd hier een boerderij/hofstede gebouwd.
                             1857.
                             F.H.von Lindern bouwt de huidige herenboerderij.
                             1882.
                             Na het overlijden van Dhr.Von Lindern komt de boerderij in bezit van zijn dochter
                             Margaretha Hermina von Lindern,zij was getrouwd met Hendrik Kan.
                             1916
                             Na het overlijden van dit echtpaar wordt Cornelis van der Lee,gehuwd met Deliana
                             von Lindern,eigenaar.
                             De boerderij wordt verpacht aan de fam.Stehouwer uit H.I.Ambacht.
                             Tot 2008 blijft de fam van der Lee eigenaar van Hof Souburg.
                             1932.
                             De fam Labrijn pacht Souburg.
                             2008
                             Hof Souburg wordt verkocht aan Dhr Anne Broere.
                             Hij heeft plannen het geheel te renoveren.
                             De fam Labrijn verlaat de boerderij.
                             DEZE GEGEVENS KREGEN WE BIJ DE INGANG VAN HOF SOUBURG.
                             Comité Open Monumentendag Alblasserdam.










                 We werden opgevangen bij de ingang,en kregen
                 informatie van Hof Souburg.




Oprijlaan Hof Souburg het is wel kaal geworden.








    Souburgse molen gebouwd in 1860 type grondzijler.
    Hij heeft tot in de  Tweede Wereldoorlog de polder
    Souburg bemaald.
    De wieken maken een vlucht van 18,40 m.
    Geruime tijd werd de molen door het molenaarsgeslacht
    Zanen bewoond.









Dit is er anno 2007 nog over van de molen.










    Kap terug op Souburghse molen.

    De Souburghse molen heeft vrijdagmiddag 18 oktober
    2013 zijn kap terug gekregen.
    De molen maakt deel uit van de cultuurhistorische
    kwaliteie van het dorp.
    Daarom vindt de gemeente het belangrijk de watermolen
    te behouden en deze weer in vole glorie te laten draaien
    in de toekomst.
    De terugplaatsing van de kap markeerde het einde van
    de onderhoudswerkzaamheden om de molen wind-en
    waterdicht te maken.
    de gemeente heeft deze maatregelen getroffen om te          
    voorkomen dat de bouwkundige staat van de molen
    verder terugloopt.
    Op korte termijn wordt de molen in eigendom overge-
    dragen aan een beheersstichting,'Vrienden van de                                 
    Souburghse molen'genaamd.
    Daarna kan worden gezocht naar mogelijkheden om
    subsidies of sponsoring te verkrijgen om een volledige
    restauratie van de molen mogelijk te maken.





                                                          Zo komen we bij het woonhuis wat in 1857 is gebouwd.
                                                          Later is de schuur er aangebouwd.














    In de gevelsteen boven het bovenlicht van de dubbele
    deuren staat;
    DE HEER F.H.VON LINDERN HEEFT DEN EERSTEN
    STEEN GELEGD DEN 19 MAART 1857.




                                                                            Boven de balkondeuren staat een wapen.  
                                                                            Het huis is gebouwd in Eclectische stijl.











Een mooi raam dit is echt vakmanschap.



    Het huis heeft binnen een aantal grote kamers,waar-
    onder een balzaal.
    De zolder is zeer ruim en is onderverdeeld in diverse
    ruimten.
    Onder het huis bevinden zich kelders,waaronder een
    zuivelkelder.
    Als je kijkt naar al dat mooie timmerwerk daar word ik
    stil van.
    Al die ramen met die kruisen er in,ik heb ze op de LTS
    ook nog moeten maken ook allemaal met de hand maar
    dat viel echt niet mee om die goed te krijgen.
    Neem nou het raam boven de zijdeur prachtig toch.
    En dan de goot wat heb daar een arbeid in gezeten.
    Ik denk dat er binnen ook wel mooi timmerwerk in zal
    zitten.






Raam boven de zijdeur.  De Goot.



De zijkant van de schuur.



Ik heb nog een paar foto's door het raam genomen.



                                                                                              De kopgevel.         
                                                             De schuur is in 1940 afgebrand en in 1941 herbouwd.
                                                             De muurankers geven het jaartal aan.




Ik denk dat deze woning voor de knecht was.
















We gaan naar buiten.







Dit zijn de foto's van dit huis.




De schuren











Dit zijn de schuren.




We kijken over de landerijen van Hof Souburg. In de verte zien we de molen.







Daar staat nog een schuur,die gaan we ook nog even bekijken.




Er is binnen nog een oude stal te zien.





                                                                                           
                                                                                          Het appelhuis

                                                               Dit was een wagenschuur en appel opslagplaats.
                                                               Tot in 1930 werden er op de bovenverdieping nog appels
                                                               opgeslagen.
                                                               Later werd het als woonhuis gebruikt.
                                                               Na de renovatie zal het huisje als kantoor dienst doen.
                                                               Zowel het appelhuisje als de boerderij zijn rijksmonument.


















Nu komen er nog wat oude foto's van Hof Souburg.

















































EINDE VAN DE KERKSTRAAT.


HOME.