DE DIJK 2

 
   Hier had je vroeger nog een poldertje Cortjé.
   Ik weet het nog goed want daar heb ik als kleine jongen
   nog bomen met mijn vader kapot staan zagen voor
   kachelhout
   Ja dat was nog met een oude trekzaag.
   06-08-1956 Polder Cortgene wordt op gespoten.
   En ik weet ook nog dat er van die grote buizen lagen
   toen heel de polder werd opgespoten.

 Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.


              
                Cortgene 4 Manufacturen.

    Metselaar Leendert de Kloe had een manu-
    facturenwinkel aan het cortgene 4,die door zijn
    vrouw werd gerund.
    In 1933 heeft Andries Cornelis van Herk de zaak
    voortgezet.


                    Pastorie van de Ned Herv Kerk.
                 
    Dominee F.J.Heineman was de eerste predikant die
    de nieuwe pastorie kon betrekken.     De eerste steen voor de hervormde pastorie,Cortgene
     6 werd op 12 oktober 1882 gelegd.
     Dit geschiedde door Pietronella Smit.


 Ingang van de Ned Herv Kerk.

          Het verenigingsgebouw van de Ned Herv Kerk.


 Na al die trouwe jaren moet ook het verenigingsgebouw er aan geloven want er moet een nieuwe komen.

Het verenigingsgebouw werd in 2008 gesloopt.

De eerste paal gaat de grond in.
  Bezig met de fundering. Staalconstructie staat.

 Bezig met het metselwerk.
Dit is de nieuwbouw van het verenigingsgebouw   De Damsteen.


Bron foto; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.
                                                                             Cortgene 20 Timmerbedrijf.

                                Henk Besseling begon als krullenjongen bij de Firma Helleman en van Oosterwijk
                                aan de Oost-Kinderdijk.
                                Maar in 1962 begon hij met een eigen timmerbedrijf.
                                Hij woonde eerst op Cortgene 20 en had een werkplaats op Oost-Kinderdijk 195.
                                Later verhuisde hij naar Oost-Kinderdijk 52 waar achter het huis zijn werkplaats kwam.    
                                In 2001 is Besseling met zijn werkzaamheden gestopt.Bron foto's;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.

  
     De fietsenzaak van Martinus Pieter Lambinon op
     Cortgene 22.rond 1932.                              Cortgene 22 Rijwielhandel.
             
      Martinus Pieter Lambinon (Piet 1903-1980) begon
      in 1929 een rijwielhandel in een oud pand op de Dam.
      Later verhuisde hij zijn werkplaats naar Cortgene 22
      tegenover de Cortgenestoep.
      In 1936 is hij met de zaak gestopt.
      Daarna kwam J.C.Spek in het pand.

 De rije huisjes van de oude werf aan het Cortgene.
(gesloopt april 1987)
   Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

Nog even terug kijken


                                                  
                                          Nu krijgen we een open stuk.
                                          Maar vroeger had je hier de 1e Kade.
                                          Dhr Jan Smit Czn ontvangt van de "Hollandse Molen"een certificaat
                                          ten teken dat hij houtzaagmolen "Ons Genoegen" in goede conditie houdt.
                                          06-10-1948 Dhr.Jan Smit Czn,directeur/eigenaar van de scheepswerf overlijdt.
                                          01-06-1950 Scheepsbouwer dhr Verolme koopt de oude werf van Jan Smit Czn.
                                          01-07-1950 Dhr Poul Benzon wordt benoemd tot directeur van Verolme.
                                          01-11-1952 Dhr Cornelis Verolme wordt nu ook directeur van V.S.A.
                                          Dhr.J.van Salm is benoemd tot mededirecteur.
                                          27-04-1954 Dhr Poul Benzon wordt benoemd tot Ridder in de Deense orde van Danebro.
                                          29-11-1968---Dhr. Poul Benzon is op 85 jarige leeftijd te Wageningen overleden.
                                          01-06-1974---Dhr.I. Zabel directeur van Verolme,neemt zijn ontslag.                   Oude Raadhuis op de eerste Kade.     

   Hendrik Smit liet voor de eeuwwisseling deze villa
   bouwen .
   Toen op 11mei 1940 het gemeentehuis op de Dam
   verloren ging,werd deze villa als gemeentehuis in
   gebruik genomen.
   De villa van Hendrik Smit deed van 12-05-1940 tot
   01-03-1965 als raadhuis dienst.
   14-05-1968---Het oude raadhuis wordt gesloopt. 

                                            In 1841 bouwde baas F.Kloos voor scheepswerf Cornelis Smit deze
                                            houtzaagmolen,,Ons Genoegen".
                                            Het waren 28 traptreden tot aan de balie en 115 treden tot aan de kap.
                                            In de molen waren zes houtzaagramen.
                                            Het hout werd aangevoerd met vlotten naar het Balkengat het water op
                                            de voorgrond.
                                            Molenbazen waren O.S.van Krimpen en Kees de Zwart.
                                            Dit mooie plekje is geheel verdwenen om plaats te maken voor de
                                            Werf van Verolme.
                                            In 1950 werd de molen afgebroken.
                                            De onderdelen zijn gebruikt voor de herbouw van de molen,,de Kat"
                                            in Uitgeest.

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

    
      De Oude Werf aan het Cortgene zoals die er ten tijde
      van Jan Smit er uit zag.
      Rechts de lege scheepshelling met de timmerloods,
      Schuin erachter het kantoor en links het woonhuis
      van Jan Smit en meester Rijkee.
      Voor de afbouwkade ligt de Rijnsleepboot Leon
      Duzuzeau bouwno 547.
      De werf heeft dan al enkele kranen,doch ook nog voor
      de helling masten met laadboom en takels.
Bron foto's; Cor de Keizer.    Streefkerk.

    

     Van af de Noord zag men in september 1899 deze
     twee schepen in aanbouw bouwno; 417 was de
     Dordrecht.
     En bouwno 418 was de Katendrecht met als opdracht-
     gever P.H van Ommeren in Rotterdam.
     Rechts de Korenmolen met de Alblasserdamse
     machinefabriek van der Lee.

     Omstreeks 1919 liet Jan Smit het pleziervaarbootje
     Cito bouwen met daarin een echte onverwoestbare
     Spijker motor.
     Daarmede werd elk jaar deelgenomen aan de zeilweek
     op de Kagerplassen,met aan het stuur H.Advokaat.
     In mei 1940 werd ook de Cito getroffen en bleef als
     wrak tot 1948 op de werf liggen.
     In dat jaar verkocht en weer opgeknapt en ging weer
     varen.
     Op de gedenksteen in de zijgevel stond ;
     De legger van den eerste steen
     Der stichter kunde niet allen
     Maar tevens onvermoeid in streven
     Om aan vele handen werk te geven
     Der maatschappij een nuttig lid
     Dat is de heer Cornelis Smit.
           
       21 Maart 1842.

Bron foto's; Cor de Keizer.    Streefkerk. 
     In 1928 / 29 bouwde Jan Smit Czn voor de rederij
     P.h.van Ommeren S.V.B in Rotterdam het voor die
     tijd zware motortankschip Clivia
     Helaas moest het schip bouwno 502 later worden
     ingelegd in het Kielgat, achter de Kade huisjes.
     Voor en achter staan spanten voor het zonnedek
     met zeildoek.
 


        Vanaf de houtzaagmolen zag de Oude Werf
        er zo uit.
        Links de timmerloods met de koperen bel om
        het begin en einde van de werktijd aan te geven.
        Rechts vooraan het woonhuis van J.Kuipers met
        het koperhok en het kantoor ernaast.
        Tussen het woonhuis van de directeur  en het
        kantoor liep de Kade.
     Loodsen van Verolme met rechts de scheepshellingen.
Bron foto's; Cor de Keizer.    Streefkerk.De Nieuwe Werf (links) en de Oude Werf (rechts).Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.


          12-07-1961---Een enorme stormvlaag doet
          drie torenkranen bij Verolme in elkaar stuiken.
          Hierbij komt kraansmeerder A.J. van Dam om.


Bron foto's;  Alblasserdam in de twintigste eeuw. 
                    Hier was de scheepswerf van Verolme.
 En nu worden de scheepshellingen gesloopt. (2008)Hier komen nieuwe aparttementen.  (bouw 2009-2010)


                       Anno 2013 worden nog steeds woningen in deze wijk gebouwd,en zijn er nog steeds woningen te koop.
                                        Nog wat foto's hoe het geworden is.  (oktober 2013   het was donker weer.)
Vanaf de Havenstraat genomen .
Parkeerplaats waterbus.Vanaf de parkeerplaats genomen.
Halte van de waterbus.


We gaan weer terug naar de Dijk en gaan verder waar we gebleven zijn.
     Nu nog een mooi uitzicht op de Ned Herv Kerk.
     Maar een leeg stukje grond dat is in Alblasserdam
     niet lang leeg,let maar op.


      Als je goed kijkt is de nieuwbouw al begonnen

 Ja u ziet het goed de bouw is al gestart.  
      (bouw 2009-2010) 
17-06-2010Zo is het geworden,mooi aanzicht.   (anno 2013)


Dit is boven aan de Blokweerweg.


 We gaan eerst even terug om de rechterkant ook mee te nemen.

     Het witte pand is Cortgene 45.


     Cortgene 45 Muziekhandel.

     P.W.van Dijk opende in 1958 een muziekhandel.
     Een jaar later begon hij ook een muziekschool.
     Hij organiseerde in het Dorpshuis ook mooie
     muziekavonden.
     De zaak is in 1962 gesloten
               Cortgene 45.  Muziekhuis. 

     Op 13 Maart 1964 opende burgemeester
     L.Looij het Muziekhuis van G.J.Blommers.
     Het pand had een mooie muziekbar met vier
     platenspelers en andere geluidsapparatuur.


Zo is het heden,ik heb deze foto gemaakt in 2017.
                   De eerste paal voor de Corn Vroegestichting
                   gaat de grond in.  
Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

                     Cortgene Corn Vroegestichting.
     De Cornelis Vroegestichting werd in 1936 in gebruik
     genomen.
     In 1953 verhuurd aan dr.C.P.van Nes orthopaedisch
     chirurg te Leiden.
      Aan de naam werd toegevoegd Orthopaedisch Kliniek
      en Ongevalziekenhuis.
      01-06-1974 De Cornelis Vroegestichting is opengesteld
      voor demente bejaarden onder leiding van directrice
      mevr B.A. Boudewijn-Barendrecht.
      Er waren ook andere vormen van zorg: kaakchirurg,            
      fisiotherapie, oogarts.
      In 1996 afgebroken.
 Foto links; De mannenzaal wel iets anders als tegenwoordig.


Bron fototentoonstelling HVWA               Overzicht mannenen jongens zaal. 
        (zo was het in de vijftiger jaren vorige eeuw)
 Links achterin staat voor een beetje afleiding een radio

Bron fototentoonstelling HVWA
Gedeelte van de mannen en jongens zaal.

Vrouwenzaal van de Corn Vroegestichting. Dit is de achterkant van de kaart.


Dit is een kaart uit 1961.  Heb ik van Mevr Vos Kruithof  Emmeloord.      Hartelijk dank hiervoor.


   Verplegend personeel.
Bron fototentoonstelling HVWA
Personeel bijeen in de koffiekamer.

Bron foto;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.


   Men kon links lopend weer de dijk op.
   Daar stond ook nog een gebouwtje daar zat van J.Lierop.
   Het huis wat er achter staat is cortgenestoep 4  

   Cortgenestoep 4 Sigarenmaker
   barbier koopman. 


   Jan Louwrens Koerse Rouw begon zijn werkzame leven
   als sigarenmaker in de fabriek van Geert Port aan het
   Zuiderstek.
   Al snel kocht hij de barbierszaak van Jan Hartman.
   Deze woning stond halverwege de Cortgenestoep,achter
   de sigarenzaak van C.Baan.
   Hij is tot tachtigse jaar barbier gebleven.
   De woning is later gesloopt.     Hier stond de orthopedische werkplaats van
     J. van Lierop (in de volksmond "kunstarmen en
     benenfabriek").
     Er werden orthopedische hulpmiddelen vervaardigd
     voor o.a. de Cornelis Vroege Stichting.Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

                    Hier zie ook nog de zijkant.      
         28-06-1950 In de Corn Vroegestichting vindt
         installatie plaats van 50 leden van de jeugdpolitie
         tweede van rechts is mijn broer Herman.


               Cortgene 51 Schilder kruidenier.  (tweede pand )

               Gijsbert Wilschut had een kruidenierswinkel,
               maar verkocht ook drogisterijartikelen en ging
               zelf uit schilderen.
               In1928 nam Klaas Bakker de winkel over.
                                  Cortgene 51
               kruidenierswaren,sigaren,speelgoed.


    In 1928 nam Klaas(je) Bakker de kruideniers-
    winkel van Gijs Wilschut over.
    Zijn vrouw beheerde de winkel als Klaas
    weg was want die had nog heel veel andere taken.
    Dochter Jacoba nam in 1951 de winkel over.
    Ko schakelde geleidelijk over op speelgoed en
    gaf de zaak de naam ,,Het Speelgoedhuis".
    In 1974 verhuisde de winkel naar het Makadocenter.
    En in 1978 werd de winkel voortgezet door
    De Speelboom  (blokker)

    21-03-1975---Dhr J.A. Korteweg opent hier een
    schoenenhal.


Bron foto;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.
                Het tweede pand is Cortgene 53/54.

            Cortgene 53/54 Sigarenmakerij en handel.

         Rechts  (zijkant)  was later de praktijk gevestigd
         van dierenarts
         Chardon die daarna naar Oud-Alblas is verhuisd.
         In oktober 1933 gaf Arie Baan de pijp door aan
         zijn zoon Cornelis Baan deze gaf hem door aan
         Anthonie Pieter.
         Zijn zus Hendrika getrouwd met Frans Vedder nam
         de verkoop rookwaren in 1981 van hem over.Bron foto;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.


          Sigarenwinkel van C.Baan.
          Rechts was later de praktijk gevestigd van
          dierenarts Chardon.

Op deze plek stond vroeger de boerderij van Zwartbol.


De boerderij van Zwartbol.


Cortgene 65 Sloof Schilders.Het witte pand is Cortgene 65.Het ziet er op 10-12-2019 zo uit.


                    Cortgene 65 Garage en Taxibedrijf.

   Jaco Stam werkte bij garage v/d Graaf Oost kinderdijk.
   Hij nam dit bedrijf in 1945 over maar er was al gauw
   ruimtegebrek.
   Hij nam autobedrijf Lambinon op Corgene 65 over.
   In 1949 begon hij ook een taxibedrijf.
   In 1983 is Stam gestopt en de zaak werd voortgezet
   door monteur Joh Bakker.


Bron foto;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.
             
                                                                                                                           
                                                                        Cortgene 65 Garage en Taxibedrijf.

                                             Toen Stam in 1983 met de zaak stopte,nam Joh Bakker de zaak over.
                                             Helaas werd Bakker al gauw na de overname ernstig ziek waaraan hij overleed.

 Het pand rechts met het platte dak is garage Stam.

Het pand rechts met het platte dak is garage Stam.Deze foto kwam ik tegen in een oude Klaroen.
                        Cortgene 67 Schoenmaker. 

          Hermanus van Olderen  was schoenmaker.
          Van Olderen verhuisde in 1939 van Cortgene 45
          naar Cortgene 67.
          In zijn vrije tijd was van Olderen dirigent. 
          Na het overlijden van van Olderen heeft Casteleijn
          de schoenmakerij overgenomen.
                                                      
                         Cortgene 67 Schoenmaker.

          Jacobus Casteleijn begon in1950 een schoenmakerij
          op Cortgene 67 beneden. 
          Na zijn huwelijk in 1954 vestigde hij zich op Oost-
          Kinderdijk 337.  
          In 1962 betrok de familie Casteleijn een nieuw
          woonwinkelpand op het Scheldeplein 3.
          In 1987 is Casteleijn gestopt.

 


            Tussen Cortgene 67 en71 staat nog een huisje.
            Dat is dit huisje onder aan de dijk als het goed is,
            is dit Cortgene 69.
Cortgene 71. Wij noemen dit altijd het bloemenhuisje.

  Naast het bloemenhuisje heb je tegenwoordig een
  stoep naar beneden en dat is de Cortgenehof.
Cortgenehof.


 
                                    
Cortgene 77     Oliehandel

       Pieter Riedijk begon na een ernstige ziekte olie
       te verkopen uit huis en woonde toen op
       Cortgene 77.
       Maar verhuisde later naar de lelsstraat 28 waar
       hij doorging met olieverkoop.
       (Het is leuk dit weet ik nog heel goed ik heb
       daar voor mijn ouders ook nog olie wezen
       halen want wij woonde op no 21 in de lelsstraat.)
       Op 65 jarige leeftijd is hij gestopt.

        Foto rechts; In het eerste huis woonde Riedijk.
        En links ervan woonde dokter Hooftman op no 79.

Bron foto;  Alblasserdamse winkels en bedrijven.


Ik weet nog goed dat deze oliekar in de schuur stond.
             
        Cortgene 79.
              
        29-04-1947   Dokter T.a.Hooftman verlaat de gemeente.
        29-04-1947   Dokter Schaap volgt hem op.     


    Hier woonde achtereenvolgens;
    dokter Hooftman dokter Schaap
    en later dokter Oostveen. 


Cortgene 79


                                         Cortgene 81.
      Dit huis was ooit de ambtswoning van burgemeester
      Van Scheen,die in 1941 vertrok.  

      Hier is nu gevestigd KME accountants adviesgroep.  Cortgene 85 Stalhouderij--rijtuigen--  autoverhuur.

  Teunis Zwartbol groeide op een boerderij op,
  die stond naast de voormalige garage van Stam.
  Teunis Zwartbol begon in 1900 met het verhuren
  van rijtuigen met koetsier.
  Vanuit zijn huis Cortgene 85 startte hij een
  stalhouderij.
  De paarden en rijtuigen werden wat verderop
  gestald.
  Door de opkomst van de auto kon de stalhouderij
  het niet meer redden.
  Hij schakelde over op autoverhuur met chauffeur.
  In 1943 vorderden de Duitsers de auto's en moest
  de zaak sluiten wegens gebrek aan wagens.
      Hier stond vroeger de villa van Jan Smit
      waarin later Hendrik de Haan heeft gewoond.            Dit is de villa die ik hier boven bedoelde. Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.
Dit is de boven aan de blokkerstoep.

                                                 Achter de kinderen is duidelijk de steile Blokkerstoep te zien.
                                                 Ja de stoep was erg steil want de paarden moesten hard draven
                                                 om met een voer hooi boven te komen.
Bron foto's; De Klaroen.
  Het hoenderpark van aannemer C.Korevaar dat in 1923
  werd gesticht zag er prachtig uit .
   De Klaroen maakte op 27 september 1957 melding
   van de opening van de nieuwe Blokkerstoep.                             Ik dacht dat het zo ongeveer was.
                             In het rijtje woningen rechts woonde volgens mij,bij de schuur van Ome Wijnand vandaan;
                             1e van Vlissingen  2e Annerooi  3e de Man  4e de Jager  5e de Herpen.   ??????
                             Het rijtje links wat er nu nog staat, weet ik niet zo goed meer;
                             1e Sels  2e                3e Erkelens                                     Een afbeelding uit het kadaster toont
                                     de situatiuit 1956 aan.
                 Bron tekeningen; De Klaroen.De bouwtekening van de huisjes,die nu nog aan de Blokweerweg staan is bewaard gebleven.Bron; Kantlijn.
          V.l.n.r. de kruidenierswinkel van Baanhofman.
          De stalling van Teunis Zwartbol met de
          opvallende gele deuren.
          Enkele woningen ik geloof dat in één van de
          huizen schilder Sloof woonde.
          De zijkant van de villa van Jan Smit waarin
          later Hendrik de Haan heeft gewoond. 

Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.


     Bij paard en wagen rechts zat Baan Hofman.

                           Cortgene 95
     Kruidenier klompen manufacturen petroleum.


    
Cornelis Baan Hofman begon in 1928 voor
     zichzelf een kruidenierswinkel op Cortgene 95.
     In 1957 verhuisde Baan Hofman naar de
     Kastanjelaan en in 1968 stopte hij. 

                              Cortgene nu
                              De pannen worden vernieuwd.

              Rechts van deze huisjes was een trap naar
              beneden.
              En daar stond ook nog een huisje.
              Ik weet nog dat daar een Dijkstra woonde.
 

           

     En links van deze huisjes had je ook een trap naar
     beneden daar stond nog een rijtje huizen.
     Links zie je de eerste woning.


Dit is het totale blokCortgene 115.   Huize Doresteijn.


                                                             Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

               
                                      Deze villa het heeft nog dezelfde uit straling als   zestig jaar geleden.
                                      De villa behoorde toe aan de heer J.U.Smit sr,die in sept 1903 vergunning
                                      kreeg voor het stichten van de scheepswerf De Noord.
                                      In 1904 liet J.U.Smit sr Huize Doresteyn bouwen maar op deze plek
                                      stond al een woning.
                                      Deze werd steen voor steen afgebroken en van dit materiaal werd het
                                      kantoor op de scheepswerf De Noord gebouwd.
                                      Dit kantoor is in 1940 verwoest door de Duitsers en een jaar later
                                      weer opgebouwd,op de oude fundering.
                                      In 1962 ging werf De Noord samen met van der Giessen.
                                      Johann Christiaan heeft de werf in 1922  overgenomen en diens zoon
                                      J.U.Smit deed dat weer in 1940.
                                      J.U.Smit jr overleed 4 Februari 1986 en heeft veel gedaan voor de
                                      Alblasserdamse gemeenschap.
                                      De villa bleef bewoond door de weduwe Adriana Gerardina Smit tot
                                      1958 dat  jaar overleed ze op 90  jarige leeftijd.
                                       De villa had voorheen geen naam,maar toen in 1985 de villa nieuwe
                                       bewoners kreeg hebben ze het de naam "Huize Doresteyn" gegeven.    Huis rechts Huize Doresteijn .
      Dan het woonhuis van dokter ?
   Dan het woonhuis van Sloof.     Het woonhuis van mevr J.C.Pot Smit Cortgene 117.
     Dan het woonhuis  2e pand van rechts is Cortgene 119.

     
     Cortgene 119   Sigarenfabrikant.

     Willem de Deugd was sigarenfabrikant.
     Na zijn vroege overlijden heeft zijn echtgenote het
     onderhuis aan verschillende tandartsen verhuurd.

De mooie natuur aan de buitenkant.

     Cortgene 121    Het Zandeken. 

     Voordat in 1917 de villa werd gebouwd,stond er op
     deze plek de boerderij van Zeger Tuijtel.
     De hofstede droeg de naam ,,Elke Morgen Nieuwe
     Zorgen".
     Zeger Tuijtel huurde de boerderij van J.U.Smit sr ook
     de grond was eigendom van de heer Smit.
     Op de plek waar de boerderij stond moest de villa
     komen.
     De huur van Tuijtel werd opgezegd maar dit werd
     aangevochten door Zeger Tuijtel ,de heer Smit begon
     een rechtszaak en won deze omdat er niets op papier
     stond.
     De Fam Tuijtel moest vertrekken maar mochten wel
     het afbraakmateriaal meenemen.  (tegen betaling).
     De Fam Tuijtel heeft op het Kortland 2-4 een boerderij
     kunnen bouwen.
     Van de hofstee zijn wel de kelders en de waterput
     bewaard gebleven.
     De waterput is in de meidagen van 1940 nog gebruikt.
     De naam ,,t Zandeke" is afgeleid van een stuk griend
     in de
     Blokweerpolder,dat eerst Zandekengriend werd
     genoemd.Hier zit Zwartbol advocaten
 Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.  Cortgene 123.
     Het woonhuis van B.J.M. Lels.


Cortgene 127
        Het huis met het het torentje is Cortgene 127
        Het woonhuis er naast is Cortgene 129 daar heeft
        de heer J.D.Manders gewoond.

 Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.


    In het huis links woonde de heer J.C.Huijsen direkteur
    van een constructiebedrijf te Nieuw Lekkerland.
    Nu zijn we bij de ingang van de Touwbaan laten we
    die maar gaan bekijken.


Nog huizen op de afrit.
Nieuwbouw.


De boerderij van Zwartbol.

      Weiland van boer Zwartbol met koeien hoelang
      zullen die hier nog kunnen lopen in dit mooie
      natuur gebied.
      We wachten maar af we zullen hopen dat het
      spreekwoord niet uitkomt, als er één schaap
      over de dam is volgen er meer.
 
                               Panorama Touwbaan 1959.
                               In 1837 richtte Frans Harms von Lindern de ,,Straat Sunda" op voor de verwerking van hennep.
                               Vroeger liep de touwbaan door tot aan de wetering bij het boerenpad.
                               Dat weet ik nog want mijn oom Wijnand Bas had land naast de touwbaan.
                               Er reden van die wagentjes rond die het touw in elkaar draaide.
                               30-09-1982---De touwbaan "NETO" slaat z'n laatste tros.
                               In de wintermaand van 1988 werd de oude touwbaan gesloopt.
                               De produktie wordt overgenomen door het moederbedrijf "Lankhorst" te Sneek.
                               Een verouderde produktie-unit verhuist naar het Maritiem Museum in Rotterdam.

Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.

         In de touwbaan,daar heb ik als kind veel naar
         staan kijken,want mijn oom Wijnand Bas had
         land naast de touwbaan.
         En aan de andere kant liep het paard van
         groenteboer Jan Bas.

De trossen werden per schip vervoerd.
Bron foto; Alblasserdamse winkels en bedrijven.
Klik hier naarde volgende pagina Dijk 3a.

HOME.