HOME.
Het Zwarte Paard tot de Blokweerweg. 1
 Zwarte Paard.      Zwarte Paard.
     Kerk van de Oud Geref Gem.


    Kerk van de Oud Geref Gem voor de verbouwing.

     ???? Bevesting en intrede van Ds 't Hoogt (eerste predikant)
     ??-??-1932 Ds 't Hoogt neemt afscheid
     ??-??-1945 Bevesting en intrede van Ds B.Toes .
     Ds B. Toes bleef verbonden aan de Gem tot zijn overlijden in 1973.
     14-11-1978--- Intrede van "lerend ouderling" Dhr A.P. van der Meer.
     18-02-1982---Dhr A.P. van der Meer is door de classis beroepbaar 
     verklaard als predikant.
     15-04-1982---Bevesting en intrede van Ds A.P. van der Meer.
     15-01-1984---Ds A.P. van der Meer neemt afscheid.
     27-09-1989---Intrede van "lerend ouderling" Dhr T. Klok.
     17-07-1991---Bevestiging en intrede van lerend ouderling T.Klok tot            predikant.

Zwarte Paard. We gaan samen deze serie maken.
Bron foto; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

Nu nieuwe woningen,vroeger stonden hier garageboxen. Achterkant woningen West-Kinderdijk.
Fop Smitstraat.

Fop Smitstraat.
Fop Smitstraat. 
Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.
Bron foto; Kramer.
      Achterkant van de rij huizen rechts Fop Smitstraat.
      Deze huizen staan aan een slootje dat de Rijzenwaal
      en de Kattewaal verbindt.
      De foto is genomen vanuit mijn ouderlijk Huis.
      Fam Kramer
      West-Kinderdijk.
      Datum foto: 1966
      Zelfde als boven maar dan meer naar rechts.
      Hier zie je ook de loods van Rixoort.
Fop Smitstraat. Scheepsbouwplein.  Muziektent.
                          Scheepsbouwplein.

    01-01-1946--- Dhr J.H. van Wijnen is 25 jaar als hoofd verbonden
    aan deze school.
    Het hoofd dhr van Wijnen gaat met pensioen.
    Zijn opvolger is dhr J.L.Verhoeff.
    04-01-1950--- Meester Vlot is 25 jaar verbonden aan de school.
    14-01-1953--- Dhr J.L.Verhoeff viert zijn zilveren onderwijsjubileum.
    05-01-1965---Meester Vlot is 40 jaar verbonden aan de school.
    03-01-1968---Dhr. J.H. Verhoeff is 40 jaar aan de school verbonden.
    Oud-Hoofdonderwijzer dhr. J.H. van Wijnen overlijdt op 83 jarige leeftijd.
    15-01-1970---Meester Vlot neemt na 45 jaar afscheid van de school.
    13-11-1979---Meester Vlot is overleden. (75).
    24-05-1992---Dhr J.L.Verhoeff is overleden. (83) 
                                                                                                     School met de Bijbel.
                                               Mijn vrouw heb op deze school gezeten.   Ik heb nog wat foto's op de reunie genomen.
School met de Bijbel.
School met de Bijbel.
School met de Bijbel.
Dit was de reunie.
 Nieuwbouw gebouwtje speeltuin.
                                                                               Fop Smitstraat.
Hier ben ik ook nog vanaf gegleden als ik bij mijn opa was,maar dat is wel lang geleden hoor.
                                                                               Speeltuin S.V.K.
                                                                               03-08-1953 De speeltuin viert zijn 20 jarig bestaan.
                                                                               Aan de burgerij wordt een gemetselde bank aangeboden.
 Deze bank werd toen aangeboden.  
Fop Smitstraat. Deze steen lag vroeger aan de andere kant van de straat.

Klik hier naar de volgende pagina Zwarte Paard 2.


HOME.