HET ZWARTE PAARD TOT DE BLOKWEERWEG 1.


 Zwarte Paard.

Zwarte Paard.
Kerk van de Oud Geref Gem.

    Kerk van de Oud Geref Gem voor de verbouwing.

     ???? Bevesting en intrede van Ds 't Hoogt
     (eerste predikant)
     ??-??-1932 Ds 't Hoogt neemt afscheid
     ??-??-1945 Bevesting en intrede van Ds B.Toes .
     Ds B. Toes bleef verbonden aan de Gem tot zijn
     overlijden in 1973.
     14-11-1978--- Intrede van "lerend ouderling"
     Dhr A.P. van der Meer.
     18-02-1982
     Dhr A.P. van der Meer is door de classis beroepbaar
     verklaard als predikant.
     15-04-1982---Bevesting en intrede van
     Ds A.P. van der Meer.
     15-01-1984---Ds A.P. van der Meer neemt afscheid.
     27-09-1989---Intrede van "lerend ouderling" Dhr T. Klok.
     17-07-1991---Bevestiging en intrede van lerend ouderling
     T.Klok tot predikant.
     30-09-2017---Bevestiging en intrede Ds.R.Bakker.Zwarte Paard.


 

We gaan samen deze serie maken.

Dit was een mooie dag en nu een mooie herinnering.Nu nieuwe woningen,vroeger stonden hier garageboxen. Achterkant woningen West-Kinderdijk.
Fop Smitstraat.

Fop Smitstraat.
Fop Smitstraat.
   Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.

Woningstichting wil de grond aan de Fop Smitstraat verkopen.


      Achterkant van de rij huizen rechts Fop Smitstraat.
      Deze huizen staan aan een slootje dat de Rijzenwaal
      en de Kattewaal verbindt.
      De foto is genomen vanuit mijn ouderlijk Huis.
      Fam Kramer
      West-Kinderdijk.
      Datum foto: 1966

Bron foto; Kramer


            Zelfde als boven maar dan meer naar rechts.
            Hier zie je ook de loods van Rixoort.

Fop Smitsraat.
Scheepsbouwplein.  Muziektent.                          Scheepsbouwplein.

    01-01-1946
    Dhr J.H. van Wijnen is 25 jaar als hoofd verbonden aan
    deze school.
    Het hoofd dhr van Wijnen gaat met pensioen.
    Zijn opvolger is dhr J.L.Verhoeff.
    04-01-1950
    Meester Vlot is 25 jaar verbonden aan de school.
    14-01-1953
    Dhr J.L.Verhoeff viert zijn zilveren onderwijsjubileum.
    05-01-1965
    Meester Vlot is 40 jaar verbonden aan de school.
    03-01-1968
    Dhr. J.H. Verhoeff is 40 jaar aan de school verbonden.
    Oud-Hoofdonderwijzer dhr. J.H. van Wijnen overlijdt op
    83 jarige leeftijd.
    15-01-1970
    Meester Vlot neemt na 45 jaar afscheid van de school.
    13-11-1979
    Meester Vlot is overleden. (75).
    24-05-1992
    Dhr J.L.Verhoeff is overleden. (83)

                                                                                  
School met de Bijbel.               Mijn vrouw heb op deze school gezeten.   Ik heb nog wat foto's op de reunie genomen.
School met de Bijbel.
School met de Bijbel.


Dit was de reunie.

Nieuwbouw gebouwtje speeltuin.

Hier ben ik ook nog vanaf gegleden als ik bij mijn opa was,maar dat is wel lang geleden hoor.
                                                                               Speeltuin S.V.K.
                                                                               03-08-1953 De speeltuin viert zijn 20 jarig bestaan.
                                                                               Aan de burgerij wordt een gemetselde bank aangeboden.

Blokweersingel.
Blokweersingel.


 Bron foto's; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens.
Blokweersingel.
Blokweersingel.           We kijken nog even terug.


       Korfbalwedstrijd t.b.v de opening van de kantine in
       1969 op het veld aan de Blokweersingel / Fazantstraat.
       Alle spelers waren verkleed.
       Op de achtergrond zijn de huizen van de Kloosstraat
       en van een stukje Blokweersingel te zien.
       En het pompstationnetje staat er nog.

       Bron Foto; Corrie Kramer.


We gaan terug om links van het Zwarte Paard ook mee te nemen. Ds.B.Toesplein.    Molenheim.
 Zwarte Paard.

Hier gaat het Zwarte Paard over in Rijnstraat.Fazantstraat.
 Kloosstraat.    (2009)
Rijnstraat.     (2009) Rijnstraat.
 Rijnstraat.  Bushalte.

     Rijnstraat.

     't Scheepke toen nog kleuterschool.
     15-09-1959---Dhr Ouweneel legt de eerste steen.
     09-07-1964---Mej. T.I.M. Noordzij neemt afscheid als
     hoofdleidster van de kleuterschool.
     Zij wordt opgevolgd door mej. C.A. van Kooten.
     13-04-1984---De kleuters van "t Scheepke "verhuizen
     naar het "Kompas". 

Rijnstraat.Kievitstraat.
Rijnstraat.   De Wielen.
Laagbouw van de Wielen. De laagbouw van de Wielen wordt gesloopt.


Bron foto; cd Historisch Alblasserdam en kinderdijkse molens. 


De Wielen in aanbouw.  De Wielen.

Leeuwerikstraat. 29-10-1959  Eerste paal geslagen voor 28 woningen.
                                       Rijnstraat.

     31-05-1960---De eerste paal geslagen voor de bouw van
     32 flatwoningen.
     24-11-1960---Eerste paal geslagen voor bouw van 142
     woningen. Rijnstraat.   Gymlokaal.
                                                                              Scheldehof voorkant en zijkant.   

                                De beheester mevr G.Boon neemt afscheid.        Het echtpaar A van der Heyden volgt haar op.
Scheldehof.   De zijkant en achterkant staan gereed om gesloopt te worden.

    Rijnstraat.

    Scheldehof.
    17-01-1967  
    Voor de 35 bejaardewoningen
    wordt de eerste paal geslagen.Rijnstraat.   30-03-2009.


Rijnstraat.   Start nieuwbouw.   Rijnstraat.     
  Bouw bij de kerk. 
  De eerste palen zitten er in.  (mei  2009)
Bezig met de fundering. Rijnstraat bouw bij de kerk.
                               November 2009.                       Rijnstraat bouw bij de kerk.                       Zo is het geworden.
Rijnstraat.  Bouw bij de Wielen. 
Rijnstraat.  Bouw bij de Wielen.                                                                              Zo is het geworden.BOUW ICHTHUS KERK.


Bevestiging en Intrede. Afscheid.
Ds.J.J.Trouw.                    10-12-1950. 26-10-1977.
Ds.W.G.Gerritsen.             10-02-1980 25-11-2001
Ds.W.C.P.Bevelander.      29-06-2003 10-01-2011
Ds.J.H.Reijm.                   28-08-2011 07-10-2018
We beginnen met de bouw van de kerk. (1964)
     Scheldeplein.
    
     Ichthus Kerk. ( Hervormde Kerk )
     20-02-1964---Op het Scheldeplein wordt de eerste paal
     geslagen voor de Ned Herv Ichthuskerk.
     07-07-1965---De Herv.Ichthus Kerk is gereed gekomen.
De eerste paal wordt geslagen.


De eerste foto van de Ichthuskerk,de omgeving is nog kaal.


Ingebruikneming Ichthuskerk.


Woensdag 7 juli 1965 werd de Ned Herv Gemeente verrijkt met de ICHTUSKERK.    Aan deze avondbijeenkomst verleende het Herv koor
    Te Deum Laudamus medewerking,terwijl ht orgel erd
    bespeeld door de heer G.Ouweneel.
    De voorzitter van de bouw-en financiŽle commissie,
    ds J.J.Trouw,
    sprak het welkomstwoord en merkte op dat met intens
    verlangen naar dit moment erd uitgezien.

    Vervolgens nam de eerste kerkdienst met ds J.J.Trouw
    als voorganger een aanvang.
    De schriftlezing was van verschillende gedeelte uit
    1 Koningen 8 en van Openbaringen 21:22 en 23, terwijl
    de predikant als tekst voor zijn prediking had gekozen
    uit 1 Korinthe 3:17 met de woorden:
    "... de tempel Gods...dat zijt gij...".Liturgisch centrum.
De Torenkamer 1978.Sloop van de bordessen.En zo komen we bij de uitbreiding 2016.De Aannemer.
Deze boom is naar de kapper geweest.        Foto's boven genomen 21-06-2016.
Foto's boven genomen 23-06-2016.


Foto's boven genomen 05-07-2016.
Foto's boven genomen 10-09-2016.
Foto's boven genomen 24-10-2016.


Foto's boven genomen 12-12-2016.

DIT WAS DE ICHTHUSKERK.


Klik hier naar de volgende pagina Zwarte Paard 2.


HOME.