Welkom op de website Heden en Verleden  van Kinderdijk-Nw-Lekkerland.
HOME.
MOLENS VAN KINDERDIJK 1. WINDMILLS OF KINDERDIJK 1.


Nog even vooraf ik wil links en rechts gelijk meenemen,en we beginnen boven aan de dijk. Soon I will first take the left and right, and we start at the top of the dike.


Nw-Lekkerland heeft iets verderop ook nog twee molens laten we die
eerst maar bekijken.
Nw-Lekkerland has something further still two mills but first let's see.


     Dit is het molenpad naar de twee molens.
     This is Molenpad to the two mills.


     Deze molen is de Kleine Molen.
     Bouwjaar 1761.
     Type Grondzeiler.
     Functie Poldermolen.
     This mill is the Small Mill.
     Year 1761.
     Soil type Zeiler.
     Function Poldermolen.

      Deze molen is de Hoge Molen.
      Bouwjaar 1740.
      Type Grondzeiler.
      Functie Poldermolen.
      This mill is the High Mill.
      Year 1740.
      Soil type Zeiler.
      Function Poldermolen.

     
      WE GAAN WEER TERUG.                        WE RETURN.     Maar als ik dan weer op de dijk fiets en ik zie dit uitzicht dan moet
     ik toch weer een foto maken.
     But when I turn on the dike bike and I see this view then found me
     a picture.


     Deze moest er ook bij en er volgen er nog een paar.
     This also had to follow and there are still a few.


      Wisgemaal.
     Wisgemaal.


     Uitzicht op I.H.C Merwede.
     View I.H.C Merwede.


     Zo we zijn bijna weer boven aan de Molenkade.
     So we are almost at the top of the Molenkade.


     Het waardhuis van de Overwaard,zetel van het bestuur,oorspronkelijk
     gebouwd in 1581 heeft diverse verbouwingen ondergaan waarvan de
     laatste in 1918.
     De zeer mooie bestuurskamer,in 1644 aangebouwd,is gelukkig bij alle
     verder verbouwingen in de oude stijl gebleven.
     De wapens van watergraaf en hoogheemraden sieren de hoofdingang
     van het gebouw.
     The worth of the house Overwaard, seat of the government, originally
    
built in 1581 has undergone several renovations the last in 1918.
     The very beautiful boardroom, built in 1644, is happily stayed all
     further renovations in the old style.

     The weapons of watergraaf and high heemraden adorn the main
     entrance of
the building.Het waardhuis van de Overwaard,met de schuur.
Waardhuis van de Overwaard.
The property of the Overwaard,with the shed.
Warehouse of the Overwaard.De wapens van watergraaf en hoogheemraden sieren de hoofdingang. The arms of Watergraaf and Water Board adorn the main entrance.


     Zo we zijn weer boven aan de Molenkade.
     Uitzicht op de molens links. (overwaard)
     So we are back above the Molenkade.
     View of the mills left. (overwaard).


     Gemaal.
     Consort.


     Uitzicht op de molens rechts. (nederwaard)
     View of the mills right. (nederwaard).


     Cruiseschepen meren ook af bij de molens.
     Cruise lakes also depend on the mills .


Hoogheemraadschap
van de
Alblasserwaard
en de
Vijfheerenlanden
1984--2004
Hoogheemraadschap
of the
Alblasserwaard
and the
Vijfheerenlanden
1984--2004


   

      More than a quarter of the Netherlands lies below sea level.
      If there were no dunes or dikes would thirds
      The Netherlands regularly flooded by
      inflowing sea or river water.
      Strong dikes ensure that people can live and work
      low in the Netherlands.
      Lekdijk until 2004 managed by hoogheemraadschap
      of the Alblasserwaard and Vijfheerenlanden.
      In 2005 Rivierenland water has taken over this task.
      This dike pole marks the dike reinforcement in the municipality
      New Lekkerland which began in 1980 at Kinderdijk in 1997
      ended on the west side on the border of the municipality
      Alblasserdam.
      December 2004.

Opleidingsschip.
Training ship  Souveniers en koffie.                                                Souvenirs and coffee.


De bus op weg naar de molens.
The bus route to the mills.ToeristenTourists
Wateropslag
Water storage


Parkeergeld betalen
Pay parking fees


        Waterschap
        Rivierenland
    
        Gemaal  J.U.Smit   Kinderdijk   Nederwaard 1

        Met dit gemaal regelen wij het waterpeil in de sloten,
        zodat het niet te droog en niet te nat wordt.


        Water authority
        Riverland

        Consort J.U.Smit   Kinderdijk   Nederwaard 1

        This consort we regulate the water level in the ditches,
        so it is not too dry and not too wet.     J.U.Smit gemaal.
     J.U.Smit husband.


Pumping into.


We gaan nu het het gemaal in. We now go into the pumping station.


Klik hier naar de volgende pagina Molens 2.

HOME.